Et byggeboom med mange knaster

Brancheanalyse. Et boom lyder altid lidt a la et eldorado, men som med guldgraverne er det heller alle snedker- og tømrermestre, der har fundet guld – det har ikke én men mange årsager.

Byggebranchen har buldret derudad de seneste år, men det er langt fra alle, der har fået dét faktum til at resultere i en bugnende bankkonto.

Tværtimod har snedker- og tømrermestrene haft svært ved at tjene penge på stigende aktiviteter. Sammenligner man deres to seneste regnskabsår er der direkte tale om et fald i indtjeningen. Det viser en brancheanalyse foretaget af ErhvervsBladet blandt 14 af landets største snedker- og tømrermestre.

Mens indtjeningen er gået 6,7 procent tilbage, er medarbejderstaben steget 2,9 procent og bruttofortjenesten med 3,5 procent.

Flere årsagerDen umiddelbart paradoksale situation har ikke bare én men flere årsager, hvis man spørger direktøren for Danske Snedker- og Tømrermestre, DST, Erik Møbius.

Han peger ikke mindst på den lønspiral, der har hærget branchen de senere år.

»Der er ikke den mindste tvivl om, at de voldsomme lønstigninger er én af de væsentlige forklaringer. Når vi oplever eksempler på tømrere, der tjener 400 kr. i timen i Storkøbenhavn, kan man næsten sige sig selv, at det må gå galt. Manglen på håndværkere har næsten udviklet sig grotesk. Jeg talte forleden med en mester, der havde mødt sine svende på bytur midt i arbejdstiden. Han spurgte dem, hvordan de kunne gå der, når arbejdstiden ikke var forbi, men de replicerede blot: Vil du ikke have vi skal komme i morgen? Jeg synes, sådan en episode fortæller alt om en overophedet situation,« fortæller DST-direktøren.

Erik Møbius peger samtidig på et andet stort problem i branchen: Manglen på byggematerialer.

»Vore medlemmer har i vid udstrækning måttet affinde sig med ventetider på materialerne. Den situation har gjort det nødvendigt at flytte sine folk fra en byggeplads til en anden i takt med, at materialerne er nået frem. Det har naturligt nok stillet store krav til projektlederne, og vi må vel konstatere, at ikke alle har været lige dygtige til at styre logistikken i den situation. Samtidig har den udfordring betydet, at mange har haft svært ved at kalkulere. Alligevel må vi konstatere, at nogle alligevel har forstået at manøvrere med succes i situationen. Jeg vil selv vurdere, at succesvirksomhederne har været bedre til at styre sine medarbejdere og sine underleverandører end de virksomheder, der er gået tilbage. Samtidig mener jeg, det er meget væsentlig, om man har dygtige projektledere,« tilføjer han.

Især de medlemsvirksomheder, der arbejder som underentreprenører for større virksomheder, kan desuden have det problem, at de store virksomheder selv er pressede økonomisk, hvorfor de sender presset nedad til deres leverandører.

»Vi kan jo heller ikke udelukke, at enkelte virksomheder i deres strategi har accepteret at sætte penge til i et par år for at åbne en bestemt markedsposition,« siger Erik Møbius. Han er ikke specielt bekymret over, at byggeboomet nu ser ud til at klinge af.

»Jeg tror, det er meget fornuftigt med lidt tyndere ordrebøger end det, vi har været vant til gennem de sidste fire-fem år. Byggeriet har befundet sig på et meget højt niveau, og det er måske gået lidt for stærkt. Jeg er ikke bange for nogen stor nedgang. Jeg tror, vi kommer til at opleve en blød landing,« forklarer direktøren.

Erik Møbius mener, at især mellemgruppen af snedker- og tømrervirksomheder hurtigt vil kunne tilpasse sig de nye tider, hvor der forventes lidt mindre aktivitet.