Esbjerg Havn i smult vande

Esbjerg Havn har været en god forretning for Esbjerg Kommune, der overtog den tidligere statshavn for fire år siden.Efter

et overskud på 45,2 mio. kr. i 2003 er egenkapitalen vokset til 116,6 mio. kr., hvilket er mere end det dobbelte af den pris,

kommunen betalte for havnen. En stigning i godsomsætningen på seks procent til 4,118 mio. ton tæller også

på positivsiden, og havnen styrker mulighederne for at tiltrække tungt gods yderligere ved at investere i en ny 110 ton mobilkran

til levering midt på året.Havnen står dog også over for store udfordringer. I fjor fik havnen afslag på

at benytte slæbebåden Esbjerg 1 til havnerelaterede ydelser, og båden er nu sat til salg. Oprindelig blev den købt

i tiltro til, at EU ville åbne for fri adgang til at betjene skibene.Trafikministeriet er også part i forhandlinger

om, at Esbjerg Havn skal overtage oprensningen af havneindsejlingen, en udgift på 200 mio. kr. Sagen ventes dog tidligst afklaret

ved en voldgift i 2005.De nye krav om terrorsikring fra 1. juli 2004 vil betyde lukning af dele af havnearealet for offentligheden,

dog ikke fiskerihavnen, hvis negative udvikling trækker ned i den samlede omsætning, der er faldet fra 96,1 til 93,9 mio.

kr.