Erstatning til Pindstrup for fredning af mose

Fredningen af Draved Mose ved Løgumkloster kommer til at koste staten fem millioner kroner i erstatning til Pindstrup Mosebrug A/S.

Pindstrup producerer spagnum af tørv fra moser rundt om i Danmark og i udlandet.

Erstatningen kommer efter en dom ved Vestre Landsret. Normalt vil fredninger af moser ikke udløse erstatning, men netop i dette tilfælde mener landsretten, at fredningen rammer Pindstrup Mosebrug så hårdt og atypisk for fredninger, at den har karakter af ekspropriation.

Pindstrup Mosebrug har siden 1955 haft retten til at indvinde tørv til spagnumproduktion i Draved Mose, men udnyttede ikke forekomsterne før i midten af 1970erne. I 1978 skulle produktionen starte for alvor, men fredningsplanudvalget i Sønderjyllands Amt satte en kæp i hjulet ved at starte en årelang fredningssag. Draved Mose betragtes som et nationalt biologisk interesseområde.

Fredningssagen betød, at udnyttelsen af tøveforekomsterne i praksis ikke kunne ske, og Pindstrup Mosebrug mistede muligheden for at hente ca. en million kubikmeter tørv af god kvalitet. Frem til 1997, hvor retssagen blev anlagt, er der blevet forhandlet om forskellige løsninger.

Virksomheden havde beregnet, at investeringerne i Draved Mose ville have givet virksomheden en fortjeneste på 15 millioner kroner, men landsretten satte erstatningen til fem millioner kroner.

Landsretten henviser til, at virksomheden har haft mulighed for at hente tørv andre steder, og dermed har kunnet dække markedets behov. Derfor skal erstatningen reduceres med fortjenesten af den øvrige drift.

Udover de fem millioner kroner skal Skov-og Naturstyrelsen betale renter fra 1997 og sagens omkostninger med 350.000 kroner.

Ritzau