Erik og Preben Damgaard

Formue halveret fra over to mia. til knap en mia. kr

Foto: Morten Juhl
Erik og Preben Damgaard etablerede Damgaard Data, som senere blev fusioneret med Navision.

Da Navision i 2002 blev solgt til amerikanske Microsoft blev det vurderet, at Damgaard-brødrene fik knap en mia. kr. hver for deres ejerandel i selskabet. Dertil havde de to brødre også hver især trukket 300 mio. kr. ud til privatformuen i forbindelse med børsnoteringen.

En god del af pengene er anbragt i brødrenes to hovedselskaber, Erik Damgaard Porteføljeinvest og ventureselskabet Damgaard Company, som begge brødre har ejerandele i.

Efterfølgende er der især gennem Erik Damgaard Porteføljeinvest foretaget en række højt profilerede investeringer sammen med andre kendte investorer som Peter Forchhammer og Ole Vagner.

Under finanskrisen blev selskabets tre store aktieposter i vindmølleselskaberne Eurotrust og Greentech samt velhaverbanken Capinordic hårdt ramt på aktiekursen. I december 2008 pressede selskabets kreditorer brødrene til at afhænde de tabsgivende aktieposter for at indfri en stor del af selskabets gæld.

I 2003 havde de to selskaber en samlet egenkapital på to mia. kr. Ved udgangen af 2008 var brødrenes formue halveret til godt en mia. kr. tilsammen.