Erhvervslivets viceværter

Conni Simonsen, som damen hedder, er kompetent og vellidt. Og den erfaring, hun har gjort hos Ericsson, er hun ikke ene om. Overalt

i danske datterselskaber af udenlandske virksomheder oplever vi det samme. De store internationale koncerner arbejder globalt. Linjefunktioner

som produktion, udvikling, salg og marketing går på tværs af landegrænser - de lokale ledere bliver en slags

viceværter, der ikke kan bestemme andet end den fysiske beliggenhed og farven på firmabilerne. Og det gælder helt

i ned i små filialer.


Tendensen får nu konsekvenser i en række af de organisationer, der varetager erhvervslivets

interesser. Her er der problemer med rekrutteringen, fordi stadig flere danske firmaer bliver stadigt mindre danske. Samtidig er det

i udlandet, det afgøres, om de få store danske virksomheder, vi har, får succes. Deres afhængighed af danske rammebetingelser

mindskes tilsvarende.


Udviklingen er logisk, og der er ingen grund til at begræde den. Man kunne alene ønske, at

flere danske topledere evnede at stige til vejrs internationalt, så der også kom et islæt af dansk ledelseskultur

i de globale koncerner.


Herhjemme bør udviklingen få politikere og andre, der følger erhvervslivet, til at

skønne mere på den store skare af danske ejerledede virksomheder, som udgør rygraden i forretningen Danmark.


I

disse virksomheder tænkes stadig på dansk. Og det er en fordel for landet, når beslutninger skal træffes.

For så er Danmark trods alt med i billedet.


Vi har nu fået en ny regering, der ikke, som den socialdemokratiske forgænger,

mænger sig med "progressive venner" i de virksomheder, der som Novo, ISS og Falck har dedikerede kommercielle interesser

at varetage i forhold til den offentlige sektor.


Den borgerlige regering bør tage bestik af udviklingen og tilrettelægge

en ny erhvervspolitik, der tilgodeser det store udviklingspotentiale, der er i privatejede ikke børs-noterede danske virksomheder.

Det er især dem, der skal finansiere Danmarks velfærd i de kommende generationer. Steno