Erhvervslivets klima<br>

Overraskende fald

Den økonomiske udvikling målt i BNP faldt overraskende med 0,5 procentpoint i andet kvartal af 2003, viser tal fra Danmarks

Statistik. Det dyk overraskede økonomerne. Danske Bank mener, at man nu skal være heldig for at nå en BNP-vækst

for hele året på 1 pct. Men både Danske Bank og Sydbank vurderer, at BNP-faldet i kvartalet er en enlig svale.Chefanalytiker

i Danske Bank, Steen Bocian, mener, at årsagen til virksomhedernes manglende investeringslyst er usikkerheden i forbindelse med

Irak-krigen tidligere på året.- Tallene for BNP var lidt af en kold dukkert. Der er tale om et rimeligt stort fald,

og det er specielt investeringerne, som er gået ned. Spørgsmålet er, om der blot er tale om en kollektiv pause

i virksomhedernes investeringsbeslutninger, siger Steen Bocian.Han understreger, at 2003 mere eller mindre allerede er afskrvet

til lav vækst, men Danske Bank regner fortsat med, at vendingen kommer allerede til næste år.Overordnet set

mener Sydbank, at man skal være varsom med at overfortolke andet kvartalstallene, idet de med stor sandsynlighed er påvirket

af megen "støj" som følge den store globale usikkerhed, der prægede kvartalet.Fremadrettet ser

det lysere ud, skriver Sydbank i en kommentar. Det skyldes udsigt til international konjunkturfremgang med udspring i USA, reallønsfremgang

i Danmark, indførelsen af afdragsfrie realkreditlån og nye skattelettelser næste år.Derfor mener banken

ikke, at udviklingen i andet kvartal er nogen katastrofe. RB-Børsen/-fmj

Kvinder arbejder mest

De tre selskaber,

der tilsammen udgør PensionDanmark, fik afkast i første halvår mellem 5,5 pct. og 5,8 pct. før pensionsafkastskat,

og af regnskabet fremgår det, at det største afkast tilfaldt kvinderne.Medlemmerne af Pensionskassen for Kvindelige

Arbejdere og Specialarbejdere (PKS) fik det højeste afkast, mens medlemmerne af både Handels-, Transport- og Servicebranchens

Pensionsforsikring (HTS) samt Bygge- og Anlægsbranchens Pensionsforsikring (B&A) måtte nøjes med 5,5 pct.Der

er dog en forklaring på, hvorfor de kvindelige arbejdere skal have det største afkast.- Det skyldes tilfældigheder

i formuesammensætningen, og dertil kommer, at PKS har en lidt større aktieandel end de to andre pensionskasser, forklarer

vicedirektør i PensionDanmark, Niels Fink, til RB-Børsen. RB-Børsen

Aktivering under lup

Beskæftigelsesminister

Claus Hjort Frederiksen (V) vil have klarere retningslinier for aktiveringsprojekter, efter to arbejdsmarkedsråd har afgjort,

at foreløbig fire kommuners aktivering af ledige på montage- og pakkehaller for Bodum-koncernen er i strid med loven,

skriver Fagbladet. Derfor har han bedt Arbejdsmarkedsstyrelsen om at nedsætte en arbejdsgruppe, som skal undersøge forskellige

spørsmål omkring konkurrenceforvridende aktivering nærmere. Gruppen kommer formentlig til at bestå af repræsentanter

fra Kommunernes Landsforening, Amtsrådsforeningen og Konkurrencestyrelsen. brahe

Lavere lønstigninger

Lønningerne

for de privatansatte steg mindre i andet kvartal på årsbasis end i første kvartal, fremgår det af en opgørelse

fra Danmarks Statistik, baseret på lønindekset for maj. Det viste en årsstigning på 3,7 pct. mod 3,9 pct.

i første kvartal. - Lønstigningerne på det private arbejdsmarked lå dermed i andet kvartal både under

niveauet for de statslige og de kommunale lønstigninger, der var på henholdsvis 4,0 og 4,1 pct., konstaterer Danmarks

Statistik.Lønstigningen var størst inden for energi- og vandforsyning med 6,4 pct., mens den var mindst inden

for bygge- og anlægsvirksomhed med 2,2 pct. RB-Børsen

Mindre pessimistiske

Erhvervslivet er generelt blevet

lidt mindre pessimistiske i august, både i faktiske tal og sæsonkorrigerede. For bygge-og anlægssektoren skal man helt

tilbage til juni sidste år for at finde en tilsvarende "lav" pessimisme.Det viser Danmarks Statistiks konjunkturbarometer

for forventningerne til tremånedersperioden august til oktober.Indikatoren for industrien viser en stigning fra -14 i

juli til -8 i august, korrigeret for sæsonudsving. Indikatoren er dermed på det højeste niveau siden marts, da

den var på minus 7. Industrierhvervene venter i perioden stigende produktion, men faldende beskæftigelse og salgspriser

i forhold til den foregående tremånedersperiode maj til juli.Bygge- og anlægssektorens forventninger steg

for fjerde måned i træk, og med et hop på 4 pct. point ligger den nu på indeks minus 13 mod minus 17 i juli.

Tilbage i juni 2002 var den ligeledes nede i minus 13, men her viste kurven en nedadgående tendens. RB-Børsen