Erhvervslivet efterlyser visioner fra regeringen

Erhvervslivet er overordnet tilfreds med finanslovsudspillet, men savner en klar kurs i regeringens erhvervspolitik. Samtidig efterlyses reformer af skatte- og afgiftssystemet.

Læs mere
Fold sammen
Erhvervslivet har mange lovord om finanslovsforliget. Men bag roserne ligger store forventninger til udmøntningen af regeringens erhvervspolitik. Samtidig ulmer en skarp kritik af manglende erhvervspolitiske visioner. Der mangler en klar erhvervspolitisk linje i forliget, lyder det.

»Man kan være tilfreds med, at bevillingerne til uddannelse og forskning blev reddet. Men der skal ikke være tvivl om, at vi hellere så en større satsning på uddannelsessystemet, og ikke mindst at forskningsmidlerne i større udstrækning ville tilflyde videnerhvervene,« siger Søren B. Henriksen, adm. direktør i Dansk Handel & Service.

Direktøren glæder sig over, at forliget lægger op til besparelser i det offentlige system, lettelse af administrative byrder, lettere generationsskifte og fjernelse af uhensigtsmæssige arbejdsmiljøregler. Men samtidig mener han, at det samlede billede af finansloven savner de visioner, der skal til for at videreføre danske virksomheders konkurrenceevne i det internationale vidensamfund: »Finansloven klarlagde ikke regeringens erhvervspolitiske visioner. Der er behov for en skattereform og ikke en cementering af den tidligere regerings fordelingspolitik og fastholdelse af de høje marginalskatter,« siger han.

I Dansk Arbejdsgiverforening er der glæder over, at virksomhederne ikke belastes med nye omkostninger i forbindelse med at have ansatte.

»Flere skal i arbejde. Vi forventer, at linjen fortsætter i de kommende år, så virksomhedernes indirekte omkostninger på brugen af arbejdskraft bliver mindst mulige. Det skal til enhver tid kunne betale sig at arbejde eller arbejde mere,« siger direktør Henrik Bach Mortensen.

Dansk Industri, DI, opfordrer regeringen til at videreudvikle den politik, som finansloven tegner sigtelinjerne for.

»Der er et voksende behov for - senest i 2004 - at få taget fat på en begyndende nedsættelse af skatten på arbejde,« siger Jørgen Hansen, viceadm. dir. Dansk Industri, som glæder sig over, at forliget skaber den ro, der gør det muligt at foretage en planlægning med større klarhed om de politiske rammevilkår.

I medicinalindustrien er der forsigtig optimisme efter forliget, som friholder universiteterne for besparelser, oplyser formand for Lægemiddelindustriforeningen, Jan Iversen.

Synspunktet deles af Landbrugsraadets formand Peter Gæmelke.

»Landbruget er meget tilfreds med regeringens indsats for at forbedre vor konkurrenceevne, men der er fortsat behov for reformer af skatte- og afgiftssystemet. Her savner vi nogle klare udspil,« siger han.