Erhvervslivet bakker op om reform

Størrelsen har en betydning, mener erhvervslivet, der er glade for udsigten til færre og mere effektive kommuner. Tiden er løbet fra småkommuner, der alle har en erhvervschef.

Erhvervslivet bakker op om  reform - 1
Borgmestre og kommunalfolk lyttede intenst til udlægningen fra Strukturkommissionen i går. Foto: Claus Fisker
Læs mere
Fold sammen
Strukturkommissionens anbefaling af en reform, der giver større og mere effektive kommuner hilses velkommen af erhvervslivet.

Dansk Industri mener ikke, at den nuværende struktur kan levere den effektivitet og kvalitet som er nødvendig.

»Det er positivt, at strukturkommissionen utvetydigt anbefaler sammenlægninger til større administrative enheder. Samspillet mellem virksomheder og kommuner vil blive forbedret i det omfang, kommunerne får et højere fagligt niveau og større ekspertise i forhold til udlicitering, digitalisering og offentlige-private partnerskaber,« siger DIs adm. direktør Hans Skov Christensen, i en kommentar til Strukturkommissionens anbefalinger.

Anders Knutzen, formand for Danmarks Erhvervsråd og tidligere topchef i B&O, mener også, at der er behov for færre og større kommunale enheder.

»Min erfaring siger mig, at det er en god idé. Det rigtige er, at skabe større kommunale enheder og færre skatteudskrivende niveauer end i dag. Jeg synes det er forkert, at kommuner med 17.000 indbyggere har deres eget erhvervsråd og egen erhvervschef. Det er nødvendigt med kritisk masse, hvis man skal levere en god erhvervsservice til virksomhederne,« siger Anders Knutzen.

Fleksible regioner
Ideen om at oprette storregioner til afløsning for amterne får også pæne ord med på vejen. Hans Skov Christensen er blandt andet tilhænger af Strukturkommissionens forslag om at oprette fleksible regioner, der får en geografisk inddeling, som passer til den enkelte opgave.

Han peger på, at den optimale geografiske inddeling kan være vidt forskellig, afhængig af, om det er planlægningen af trafik eller sygehuse, man vil tilgodese.

Finansrådet opfordrer til hurtig handling:

»Vi trænger til en reform af hele det danske velfærdssystem, og det er fornuftigt at begynde med en ændring i det offentliges organisation og virkemåde,« siger Finansrådets formand og ordførende direktør i Danske Bank, Peter Straarup, i en kommentar.

Erhvervsorganisationen HTS mener, at politikerne nu har fået et solidt fundament for en omfattende kommunalreform.

»Regeringen kan ikke komme uden om betænkningens entydige anbefaling om så hurtigt som muligt at slå de små kommuner sammen og omkalfatre amterne. Det helt afgørende er, at der bliver en hurtig proces, og at man ikke trækker tingene i langdrag,« siger Niels Nygaard, formand for HTS.

Kommissionens anbefalinger er også i tråd med HTS medlemmers ønsker. En medlemsundersøgelse har vist, at 86 procent af virksomhederne vil slå små kommuner sammen, og 73 procent vil nedlægge amterne.