Erhvervsklimanyt<br>

Læs mere
Fold sammen

Statens overskud

Staten fik i juli et overskud, der var 1,1 mio. kr. mindre end budgetteret, viser en opgørelse fra Danmarks Nationalbank. Det

såkaldte nettofinansieringsbehov er opgjort til minus 13,5 mia. kr. i august, hvilket svarer til et overskud i samme størrelse,

mens der i regeringens senest reviderede budgetter - Budgetoversigt 1 fra maj - er kalkuleret med et nettofinansieringsbehov på

minus 14,6 mia. kr. i august - altså et budgetteret overskud, der er 1,1 mia. kr. større end det faktiske. Dermed er

statens budgetoverskud reduceret til 0,9 mia. kr. i forhold til det reviderede budget for årets første otte måneder.

Det samlede nettofinansieringsbehov i perioden januar-august er opgjort til minus 8,1 mia. kr. - altså et overskud - mens budgettet

fra maj lød på minus 7,2 mia. kr. for de otte måneder. RB-Børsen

Faldende valutareserve

Danmarks

valutareserve faldt i august med 2,1 mia. kr. til 230,0 mia. kr., oplyste Nationalbanken tirsdag. Faldet er resultatet af, at Nationalbanken

netto har købt valuta for 0,1 mia. kr., mens staten netto har indfriet lån i udlandet for 2,2 mia. kr. Analytikere havde

ventet en stigning på 1,0 mia. kr. til 233,1 mia. kr. Deres estimater spredte sig fra en uændret kassebeholdning til en

stigning på 1,2 mia. kr. Med tallene for august er valutareserven steget med 36,8 mia. kr. siden årsskiftet. Det er konsekvensen

af, at Nationalbanken netto har købt valuta for 30,2 mia. kr., og af at staten har optaget lån i udlandet for netto 6,6

mia. kr. i årets første otte måneder. RB-Børsen

Lønsummen faldt

Lønsummen i den

private sektor faldt samlet set med 0,2 pct. fra andet kvartal sidste år til andet kvartal i år. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Blandt de private brancher faldt lønsummen mest inden for landbrug, fiskeri og råstofudvinding samt bygge og anlægsvirksomhed,

med henholdsvis 7,9 pct. og 3,9 pct. Mens lønsummen steg mest inden for energi- og vandforsyning, da den steg med 11,7 pct.

I de øvrige branchegrupper, hvor der var en stigning, ses en forholdsvis afdæmpet udvikling, idet lønsummen steg

2,0 pct. inden for handel-, hotel- og restaurationsvirksomhed mv. og kun 0,6 pct. for transportvirksomhed, post- og telekommunikation,

oplyser Danmarks Statistik. RB-Børsen

Kassetænkning stoppes

Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen

(V) tager nu initiativ til at stoppe kommunal kassetænkning med dagpenge. Det sker på baggrund af en sag fra Hobro Kommune,

hvor kommunen i foråret 2003 oprettede et-årige uddannelses- og jobforløb for ledige kontanthjælpsmodtagere,

som ordinært lønnede job på almindelige overenskomstmæssige løn- og ansættelsesvilkår. Formålet

med forløbene var primært at sikre projektdeltagerne, der ikke har haft tilknytning til det ordinære arbejdsmarked

i en årrække, dagpenge i stedet for den kommunalt betalte kontanthjælp i tilfælde af, at de bliver ledige

igen efter det ene års ansættelse. Efterfølgende fastslog Arbejdsdirektoratet, at uddannelses- og jobforløbene

lige så godt kunne være gennemført efter de almindelige aktiveringsregler, hvor man ikke kan optjene ret til dagpenge

ved aktivering. Beskæftigelsesministeren mener, at sådanne projekter er udtryk for en "kassetænkning"

af værste skuffe, og at de på ingen måde er i overensstemmelse med intentionerne bag arbejdsmarkedsreformen "Flere

i Arbejde". brahe

Ledighed i Euro-zonen

Arbejdsløsheden i eurozonen er i juli opgjort til 8,9 pct. svarende

til tallet for juni, meddeler Eurostat. Det var helt som ventet, idet 16 af de 19 analytikere, som Bloomberg News havde spurgt forudsagde

en juli-arbejdsløshed på 8,9 pct. De sidste tre havde ventet en stigning til 9,0 pct. For hele EU var arbejdsløsheden

i juli 8,1 pct., hvilket er en stigning på 0,1 pct.point i forhold til juni, da juni-tallet er revideret ned til 8,0 pct. fra

oprindelig oplyst 8,1 pct.Til sammenligning var arbejdsløsheden i Danmark opgjort efter den EU-harmoniserede metode

5,3 pct. I USA var den 6,2 pct. og i Japan 5,3 pct. De EU-lande, der havde den højeste arbejdsløshed i juli, var Spanien med

11,4 pct., Tyskland og Frankrig med hver 9,4 pct. samt Finland med 9,3 pct. RB-Børsen

Rekord på fondsbørsen

Der

var omsætningsrekord blandt aktierne på Københavns Fondsbørs i august efter en meget stor interesse blandt

især KFX-aktierne i forlængelse af halvårsregnskaberne. Men til gengæld faldt såvel omsætningen

af derivater som oblitaioner, viser ny statistik fra fondsbørsen tirsdag.Omsætningen foretaget via aktie-handelssystemet

beløb sig til 28,4 mia. kr. hvilket er 13 pct. mere end i oktober 2000, hvor den hidtidige rekord stammer fra. Også antallet

af gennemførte handler satte rekord med 135.187. RB-Børsen