Erhvervsklima

Læs mere
Fold sammen

Ny ledighedsforsikring

Ideen med at tegne forsikringer mod ledighed brder sig nu også til de selvstændige. A-kassen

for Selvstændige, ASE, vil fra 1. marts tilbyde de selvstændige en tillægsforsikring, hvis de bliver ledige.Forsikringen

gælder for medlemmerne af ASE, og de kan for en månedlig præmie på eksempelvis 450 kr. få udbetalt et

beløb på 10.000 kr., hvis de lukke sin virksomhed.Og som noget nyt gælder forsikringen også, hvis den

selvstændige bliver ramt af en længere varende sygdom. Ordningen tilbydes sammen med GE Forsikring, men ASE fremhæver,

at den samlede udbetaling af dagpenge/sygdagpenge plus ydelsen fra tillægsforsikringen højst må udgøre 80

pct. af ens arbejdsindkomst.Det er derfor langt fra alle, der kan få fordel af forsikringen, bemærker ASE. -fmj

LO

varsler storkonflikt

De sidste overenskomster er alt for længe om at komme i hus.Det mener lønmodtagersiden ihvertfald,

og derfor har LO udsendt varsel om storkonflikt for hele DA-området. Konflikten kan i givet fald træde i kraft den 10.

marts 2004.- Da vi har på fornemmelsen, at ikke alle arbejdsgivere er lige motiverede til at indgå nye aftaler på

et rimeligt niveau, har vi følt det nødvendigt at varsle konflikten nu, siger formanden for LO, Hans Jensen.I

går var der fortsat 75.000 lønmodtagere, der manglede at få fornyet deres overenskomst. -fmj

Færre

konkurser

Antallet af konkurser i februar faldt 10 pct. til 190 sammenlignet med samme måned i 2003. Det er Færøerne

og Lolland-Falster, der har haft det største relative fald i februar, mens Nordjylland blandt de større områder viser

det største fald. Det fremgår af statistik fra Købmandsstandens Oplysnings Bureau (KOB).- Når man

ser på de seneste 12 måneder har der været 2403 konkurser, hvilket er 60 færre konkurser end i samme periode

året før. Det er igen Færøerne, der har haft det største relative fald, men det østlige og sydlige

Jylland følger godt med, skriver KOB. RB-Børsen

Optimisme i industrien

Optimismen præger igen dansk

industri, viser sektorens indeks for den faktiske aktivitet, Dansk PMI, for februar, som blev offentliggjort mandag.Det samlede

PMI-indeks steg til 57,9 i februar fra 45,9 i januar, da indekset faldt markant fra 62,8 i december. Januartallet er dog nedrevideret

fra oprindeligt 46,4, oplyser Danske Bank og Dansk Indkøbs- og Logistik Forum (DILF), der udarbejder PMI-indikatoren i fællesskab.

En værdi over 50 indikerer økonomisk ekspansion.- Dansk PMI har været meget volatil de seneste måneder.

Det kan skyldes, at dansk økonomi - og specielt industrien - står midt i en brydningstid. På den ene side er der

et spirende opsving i USA og Asien, men på den anden side er hjemmemarkedet og det europæiske marked endnu ikke kommet

op i gear, anføres det i rapporten. RB-Børsen

Stikker hinanden

Stikkeri er blevet dagligdag mellem virksomhederne.

Økonomisk Ugebrev har talt med en række told og skatteregioner, og de melder alle om, at de jævnligt får

anmeldelser fra en virksomhed mod en anden.Det sker primært, når en lovformelig virksomhed opdager, at andre konkurrerer

på ulige vilkår, fremhæver ToldSkat.- Alene her i ØStjylland får vi omtrentligt en anmeldelse

fra en virksomhed mod en anden hver uge, siger funktionschef ved ToldSkat Østjylland, Lars Jeppesen. -fmj

Populære

foreninger

Investorerne viste sidste år stor interesse for investeringsbeviser, og især investeringsforeninger med fokus

på vækstregioner hittede som de mest handlede investeringsbeviser på Københavns Fondsbørs, fremgår

det af en opgørelse, som Nikolaj Holdt Mikkelsen, Københavns Fondsbørs, har udarbejdet.Han har set på,

hvilke investeringsforeninger, der i 2003 havde størst succes på fondsbørsen og XtraMarkedet, der er fondsbørsens

markedsplads for unoterede investeringsforeninger.- Den markante fokus på disse afdelinger har bidraget positivt til prisfastsættelsen

og prisgennemsigtigheden i investeringsbeviserne. Den øgede efterspørgsel efter investeringsbeviserne har desuden påvirket spread''et

i en positiv retning til gavn for investorer i kraft af lavere transaktionsomkostninger, konstaterer Nikolaj Holdt Mikkelsen. RB-Børsen