Erhvervsklima

Ingen regres-krav

I arbejdsskadesager må kommunerne ikke kræve udbetalte dagpenge retur fra arbejdsgiveren

uden at der er stadfæstet et fornødent ansvarsgrundlag. Det slår en ny afgørelse fra Vestre Landsret fast.

En en helt ny dom slår Landsretten således fast, at en kommune i henhold til sygedagpengeloven ikke havde krav på

regres fra en virksomhed for udbetalte sygedagpenge. Virksomheden havde nemlig ikke noget ansvar for, at medarbejderen kom til skade.

I Dansk Arbejdsgiverforening mener man, at afgørelsen trækker tæppet væk under kommunernes hidtidige praksis

med helt vilkårligt at kræve sygedagpenge betalt tilbage. -fmj

Rekordudlån i realkredit

Realkreditaktiviteten

satte rekord i 2003 for såvel bruttoudlån som nettoudlån, meddeler Realkreditrådet.Realkreditinstitutternes

samlede bruttoudlån udgjorde i 2003 512 mia. kr., og det høje bruttoudlån kan blandt andet forklares med en generelt

høj konverteringsaktivitet i hele 2003. Overførsler og indfrielser (der blandt andet består af konverteringer)

udgjorde således næsten 375 mia. kr. sidste år. Sammenholdes overførsler og indfrielser med den samlede obligationsrestgæld

på ca. 1425 mia. kr., er godt 25 pct. af alle realkreditlån blevet omlagt i løbet af 2003. Den høje konverteringsaktivitet

skyldes blandt andet det lave renteniveau, forklarer Realkreditrådet. En opgørelse af afdragsfrie realkreditlån

til private, der blev introduceret den 1. oktober, viser, at der ikke var betalt afdrag på godt 5 pct. af den samlede udlånsmasse

til ejerboliger og fritidshuse ved udgangen af fjerde kvartal. Det svarer til godt 44 mia. kr. af en samlet udlånsmasse til

ejerboliger og fritidshuse på knap 830 mia. kr. Hos BRFkredit mener man derfor, at de afdragsfrie lån i løbet af tre

til fire vil komme til at udgøre 25 pct. af den samlede lånemasse. RB-Børsen/-fmj

Støtte til

marinsektor

En partnerskabsaftale imellem Danmarks Eksportråd og marinesektionen i Dansk Eksportforening har bl.a. til formål

at starte og styrke eksporten i marinebranchens mindre virksomheder. 3,8 mio. kr. udgør støtten i 2004 og 2005, som

skal give hele den maritime sektor et eksportløft for at sikre de mange specialiserede danske virksomheder en fortsat plads

på verdensmarkedet for marineudstyr. 90 pct. af produktionen i disse virksomheden eksporteres, og det sker bl.a. til skibsværfter

i andre lande i specielt Fjernøsten, som står for en stadig større andel af verdens nybyggede skibe. Blandt initiativerne

er det at tilbyde disse fremmede værfter pakkeløsninger med forskellige danske produkter i stedet for at sælge

produkterne som enkeltkomponenter. Den danske marinesektor eksporterer årligt for mere end 10 milliarder kroner. lrs

Nykredit

til Sydfrankrig

Landets største realkreditselskab Nykredit sætter kursen mod de sydfranske himmelstrøg. Selskabet

vil åbne et salgskontor i Cannes for at kunne hjælpe de kunder, som vil købe fast ejendom i området. Det

sker i åbnet i et kontorfællesskab med Jyske Bank, som allerede er repræsenteret på stedet. Ligesom i Danmark

tilbydes der lån på op til 80 pct. af den værdi, ejendommen bliver vurderet til. Lånet kan have en løbetid

på op til 30 år. Nykredit skriver i en pressemeddelse, at der i første omgang tilbydes realkreditlån i området

fra Menton i øst til St. Tropez i vest og op til ca. 40 km ind i landet. Som det første selskab herhjemme introducere

Nykredit sidste år realkreditlån til danskere, der vil købe hus i Sydfrankrig. -fmj

Nyt energiklagenævn

Inden

sommere vil energiforbrugerne have deres eget klagenævn. Økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen og Eldistributionsselskabernes brancheforening,

ELFOR, er netop blevet enige om at etablere et privat klagenævn for energi. Målsætningen er at sikre forbrugerne

enkel klageadgang, og Brancheklagenævnet for energi skal omfatte al ledningsbunden energi, dvs. el, gas og fjernvarme. Også

Forbrugernes Hus og Forbrugerrådet er inddraget i etableringen.- Det er vigtigt, at forbrugernes frie valg af energileverandør

kombineres med en nem og enkel klageadgang, siger Økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen. -jfl

Hjælp

til Flextronics

Hurtig hjælp til de fyrede medarbejdere på Flextronics og bedre mugliheder for omskolings- og jobsøgningsindsats.

Det er beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V), der er i gang med at give en hjælpende hånd til den betrængte

nordjyske virksomhed, så de afskedigede medarbejdere hurtigt kan få et nyt job.Derudover garanterer ministeren,

at arbejdsformidlingen i Nordjylland har penge nok til at klare opgaven. -fmj