Erhvervsklima.

Læs mere
Fold sammen
Dansk Transport og Logistik, DTL, forhandler i øjeblikket om optagelse i brancheforeningen Handels, Transport og Serviceerhvervne,

HTL. DTL''s formandsråd, der består af formændene for kredsforeninger, specialforeninger og ERFA-grupper, bakker

op om DTL''s optagelse i HTS men organisationen stiller tre betingelser: Det skal være kontingentneutral for medlemmerne, DTLs

markante profil skal fastholdes og DTL skal have afgørende indflydelse i HTS, lyder kravetPå mødet med Formandsrådet

blev det oplyst, at vilkårene for optagelse skal være afklaret så betids, at de kan behandles på DTLs bestyrelsesseminar

9. marts 2004. Derefter er det planen, at DTLs ordinære generalforsamling 22. maj 2004 skal tage stilling til optagelsesbegæringen.

-jfl

Billigere brændstof

Priserne på benzin, diesel og fyringsolie falder i dag som følge af svagt faldende

priser på verdensmarkedet i kombination med en stadigt faldende dollarkurs, oplyste olieselskabet OK i går.Benzinprisen

nedsættes med 6 øre til 8,15 kr. pr. liter 95 oktan blyfri benzin, og dieselprisen nedsættes med 8 øre pr.

liter til 6,52 kr.Prisen på fyringsolie nedsættes med 80 kr. til 5842 kr. pr. 1000 liter af typen "Plus".Med

dagens prisregulering på benzin, som er årets syvende, bringes benzinprisen tilbage til niveauet før weekenden,

og årets samlede prisstigning på benzin er dermed reduceret til 20 øre pr. liter. RB-Børsen

Flere

låner penge
Væksten i bankernes og realkreditinstitutternes samlede udlån var 6,2 pct. i december i forhold til samme

måned 2002. Det fremgår af Nationalbankens balance- og strømstatistik for MFI-sektoren, den monetære og finansielle

sektor. Stigningen var i absolutte tal 20 mia. kr. til 2151 mia. kr.Udviklingen i december kan primært tilskrives en stor

stigning i pengeinstitutternes udlån til ikke-MFI''er - andre end sektoren selv - på 16 mia. kr. til 663 mia. kr., mens

realkreditinstitutternes udlån til ikke-MFI''er voksede med 4 mia. kr. til 1394 mia. kr.Refinansieringen af rentetilpansingslån

påvirker institutternes balance, da nye obligationer udstedes, før de gamle indfries, forklarer Nationalbanken.Det

blev fra den 1. oktober muligt at udstede afdragsfri realkreditlån, og af dem blev der udstedt for 44 mia. kr. i fjerde kvartal,

mens det samlede buttonyudlån var 78 mia. kr. Det viser opgørelsen fra Nationalbanken. RB-Børsen

Kina

overhaler USA
De danske virksomheder gør klogt i at tage kineserne alvorligt. Kina er nemlig godt på vej til at overhale

USA som verdens største økonomi. Hvis kineserne kan holde dampen oppe vil det sandsynligvis ske inden for de næste

15 år.Sådan lyder det fra økonomerne Nordea.- Vi regner med, at Kina inden for en overskuelig årrække

vil være verdens største økonomi. Ikke verdens rigeste målt per indbygger, men samlet set verdens største.

Derfor kan virksomhederne ikke komme uden om Kina, siger Nordeas cheføkonom, Helge Pedersen.Nordea fremhæver, at

væksten i den danske eksport til Kina er vokset med 30 pct. i de sidste tolv måneder. Det er en ganske pæn fremgang,

og Kina er dermed blevet Danmarks femtestørste eksportmarked. -fmj

Pænt Nykredit-afkastKunderne i Nykredit

Privat Portefølje, som er finanshusets tilbud om formuepleje, havde ifølge Nykredits beregninger et merafkast af deres indskud

på mellem 4,39 pct. og 10,26 pct. i 2003.Nykredit tilbyder formuepleje i fire forskellige risikogrupper, hvor det er forholdet

mellem aktie- og obligationsinvesteringer, der afgør risikoen.2003- opførelsen viser, at porteføljen med

lavest risiko (20 pct. aktier) gav et afkast på 10,60 pct. mod et markedsafkast på 6,21 pct. Næstlaveste risiko

(40 pct. aktier) gav et afkast på 14,23 pct. mod et markedsafkast på 7,78 pct. Næsthøjeste risiko (60 pct.

aktier) gav et afkast på 17,51 pct. sammenlignet med et markedsafkast på 9,25 pct., og porteføljen med den højeste

risiko (75 pct. aktier) gav et afkast på 20,56 pct. mod et markedsafkast på 10,30 pct. RB-Børsen

Jura-studium

til Odense
Syddansk Universitet får et længe næret ønske opfyldt, når man til sommer starter jura-studiet

på et nyoprettet Juridisk Institut i Odense. Med det nye studium regner rektor Jens Oddershede med, at SDU vil blive mere interessant

for erhvervslivet end hidtil, hvor man trods savnet af en egentlig juristuddannelse har udbudt to uddannelser på det erhvervsjuridiske

område. lrs