Erhvervsklima

Læs mere
Fold sammen

Ingen fradrag

Der kan ikke gives fradrag for sikerhedsudstyr såsom airbags og ABS-bremser, når den skattepligtige

værdi af en fri bil skal beregnes. Det har en dom i Vestre Landsret netop slået fast. Hos KPMG mener man, at dommens præmisser

skal forstås så der under visse forudsætninger fortsat er mulighed for at holde ekstra udstyr uden for beregningsgrundlaget

af værdien af den fri bil. Betingelserne er blandt andet, at ekstraudstyret skal leveres af forhandleren efter aftale mellem

forhandleren og brugere. Den aftale skal være anført særskilt i købekontrakten. -fmj

OK-forhandlinger

på vej

Et forlig kan i teorien blive en realitet, når Dansk Industri, DI, og CO-industri i morgen mødes for at tage

hul på overenskomstforhandlingerne. Forhandlere fra de danske arbejdsgivere møder deres modparter fra CO-industris elleve

forbund på Rådhuspladsen i Industriens Hus lørdag eftermiddag. De fremmødte forhandlere er beslutningsdygtige,

så der er en teoretisk mulighed for at parterne indgår et forlig, selvom det næppe er sandsynligt så tidligt

i forhandlingerne. Et forlig i denne del at overenskonstforhandlingerne anslår tonen for de efterfølgende forhandlingsrunder.

Selvom forhandlingerne i denne omgang ''kun'' direkte omfatter industriens 220.000 lønmodtagere, vil forhandlingernes udfald have

en indirekte betydning for mindst 100.000 flere industriansatte. -jfl

Detail i fremgang

Et flertal af de danske detailhandelsvirksomheder

kom ud af det forgangne år med fremgang i omsætningen. Det er et godt tegn for udsigterne om større vækst

i forbruget i 2004, fremgår det af Dansk Handel & Service'' nye konjunkturbarometer for detail-handel. Hele 41 pct. af virksomhederne melder

om fremgang i 4. kvartal, hvilket derved er klart mere end de 24 pct., der melder om en vigende omsætning.Fremgangen er

dog stort set gået henover dagligvarehandelen, som blot har holdt omsætningsniveauet fra året før. Udvalgsvarehandelen

har til gengæld formået at fortsætte de positive takter fra 3. kvartal, hvilket bl.a. understøtter de positive

meldinger fra julehandlen. -jfl

Rekord hos andelen

De danske andelsselskaber havde en samlet omsætning tæt

på 130 mia. kr. sidste år, hvilket er den største nogensinde. Det fremgår af det nye nummer af Andelsbladet.Der

er dog tale om store variationer, og ikke alle sektorer har klaret sig lige godt. Værst gik det i slagterisektoren, hvor lave

afregningspriser resulterede i en samlet omsætningstilbagegang på 5,6 pct. Men med en omsætning på over 45

mia. kr. var slagterisektoren dog fortsat den største i andelsbevægelsen. Mejeribruget havde en omsætningsfremgang

på tre pct. til knap 43 mia. kr. og besætter dermed andenpladsen. RB-Børsen