Erhvervsklima

Læs mere
Fold sammen

Arbejdsløsheden uændret

Den danske arbejdsløshed var i november uændret 6,5 pct. i november, opgjort

sæsonjusteret, ligesom i oktober, og der er dermed fortsat tale om den højeste arbejdsløshed siden august 1998.

Dengang var arbejdsløsheden dog på vej nedad, mens den nu bevæger sig den anden vej.Oktober-tallet

er justeret op fra tidligere opgjorte 6,4 pct. Det fremgår af en opgørelse fra Danmarks Statistik i går.Tallet

giver grobund for svag optimisme med hensyn til udviklingen på arbejdsmarkedet i de kommende måneder, mener chefanalytiker

Steen Bocian fra Danske Bank.- Vi venter fortsat en vending på arbejdsmarkedet i løbet af de første måneder

i det nye år. Vi mangler dog desværre fortsat at se denne vending, og indtil det sker, vil der fortsat knytte sig en relativt

stor usikkerhed til den præcise timing af vendingen, siger han.Det gennemsnitlige antal ledige steg til sæsonkorrigerede

182.900 i november fra 180.900 måneden før.Dermed er den sæsonkorrigerede ledighed steget med 31.600 fuldtidspersoner eller

1,1 pct. point siden november 2002.- Arbejdsløsheden vil stige et par måneder endnu, forudser senioranalytiker

Jes Asmussen, Nordea.- Trods flere tegn på, at den globale økonomi igen kommer op i fart er det stadig for tidligt

at forvente, at de danske virksomheder begynder at ansætte flere folk.-jfl

Dyre forsikringer

Selvom indboforsikringer

er dyrere i København, så er risikoen for indbrud allerstørst i provinsen, skriver B.T. torsdag.Avisen har

spurgt Tryg og Topdanmark, om det betyder ændringer i fordelingen af præmierne.Fra Tryg er svaret, at hvis tendensen

med faldende indbrud i storbyerne og stigende i provinsen viser sig at fortsætte, vil selskabet overveje at justere sine præmier.

Topdanmark svarer, at man netop nu er i færd med at lave en ny risikovurdering for forsikringerne, hvor indbrudsstatistikken kan

få betydning.

Retursystem udelukkes

Forbrugerrådet mener, at Dansk Retursystem, der i følge Forbrugerrådet domineres

af Carlsberg, ikke skal med i de igangværende drøftelser om en eventuel udvidelse af det danske retursystem.Produktpanelet

for Detailhandel, hvor Forbrugerrådet er medlem, er i gang med at undersøge, hvilke engangsemballager, der kunne indgå

i et pant- eller retursystem.De øvrige medlemmer af panelet har sendt et brev til miljøministeren, hvori de fremhæver,

at parterne bag Dansk Retursystem skal inddrages i en eventuelt udvidelse af aktiviteterne, men deri er Forbrugerrådet uenig.

Rådet vurderer, at det ville betyde, at Carlsberg, som i forvejen besidder en dominerende stilling på markedet,

får adgang til konkurrencefølsomme oplysninger og dermed får en stor fordel i forhold til konkurrenterne.

RB-Børsen

Nyt samarbejde

GE Forsikring og Ringkjøbing Landbobank er gået sammen om en tillægsforsikring

ved arbejdsløshed.Markedet for tillægsforsikringer vokser, og stadig flere danskere mener ikke, at dagpengene

fra A-kassen er tilstrækkelig til at kunne opretholde en rimelig levestandard hvis arbejdsløsheden rammer.Nu lancerer

Ringkjøbing Landbobank i samarbejde med GE Forsikring en ny løsning under navnet ØkonomiSikring©, som giver lønmodtageren

mulighed for et supplerende beløb udover dagpengene fra A-kassen. -jfl

Færre tyske arbejdsløse

Den

tyske arbejdsløshed faldt uventet til 10,4 pct. i december fra 10,5 pct. i november, opgjort sæsonkorrigeret.Det

skyldes et overraskende stort fald i antallet af arbejdsløse tyskere på 21.000. Det var dermed fjerde måned i træk,

at antallet af arbejdsløse tyskere faldt - hjulpet på vej af den tyske regerings programmer for at øge antallet

af selvstændige og midlertidige job, samtidig med et begyndende opsving. Det skriver Bloomberg News.Arbejdsløsheden

har de seneste tre måneder ligget på 10,5 pct. af arbejdsstyrken. I alt var der i december 21.000 færre arbejdsløse

tyskere, opgjort sæsonkorrigeret.Ifølge en Bloomberg-rundspørge var der ventet et fald på 5000. I

de foregående tre måneder faldt antallet af arbejdsløse, sæsonkorrigeret, med i alt 43.000.Størst

var faldet i november med 20.000, korrigeret op fra tidligere opgjorte 18.000. Ikke-sæsonkorrigeret steg antallet af arbejdsløse

med 132.000 til 4,316 mio. tyskere i december.RB-Børsen