Erhvervsklima

Loko-førere stopper udlicitering

Personalet på Kystbanen vil ikke følge med over i et privat selskab, hvis DSB mister retten til at køre på Kystbanen, skriver Politiken.

Arriva, der kører tog i Jylland, advarer mod at starte udbud uden aftale med personalet. Det er meningen, at trafikken på Kystbanen og videre over Øresundsbroen til Sverige skal være udbudt i 2008. Truslen fra togpersonalet er ganske alvorlig, da der for tiden kun uddannes lokomotivførere af DSB. DSB vil selv byde på kystbanen, men ventes at få konkurrence af adskillige internationale transportselskaber. Engelske Arriva, der for tre år siden vandt kontrakten på jernbanetrafik i Midt- og Vestjylland, har allerede meldt sig som byder, skriver Politiken. jfl

Ansatte forudser lønnedgang

Et stort flertal på 85 pct. af danskerne forudser, at flere lønmodtagere vil blive presset ned i løn i de kommende år for at undgå udflytning af arbejdspladser.

Det viser en undersøgelse for Ugebrevet A4 i kølvandet på sagen om Tulip-slagteriet i Ringsted. Men strategien har ikke medvind. 7 ud af 10 erklærer, at det ikke giver mening at gå ned i løn for at bevare arbejdspladser. Dermed er der markant opbakning til strategien om ikke at konkurrere på løn, men på høj viden, skriver LO''s ugebrev. En lønnedgang på 15 pct. var hovedkravet til 230 ansatte på Tulips slagteri i Ringsted i sidste uge. LO''s meningsmålingen er gennemført blandt 1303 danske lønmodtagere. jfl

Bendtsen sparer energi

Der skal spares på energiforbruget med stramning af energibestemmelserne i bygningsreglementet, en ny og forbedret energimærkning, bedre tilsyn med kedler og ventilationsanlæg.

Og der lægges op til en særlig indsats i det offentlige, som følger op på finanslovsaftalen. Det fremgår af et udkast til handlingsplan fra økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen som opfølgning på den politiske energiaftale 29. marts 2004 mellem regeringen og S, DF, SF, RV og KD. Samtidig foreslår Bendt Bendtsen et EnergispareForum, som skal sikre en bred opbakning og stærkere koordinering af den nuværende indsats til effektive, privatøkonomiske energibesparelser. Forbrugere og virksomheder bruger årligt mere end 70 mia. kr. på energi ekskl. transport. jfl

Færre byrder for de små

Regeringens forsøg på at mindske administrative byrder for erhvervslivet betyder, at mindre virksomheder - under ti ansatte - fra årsskiftet kan nøjes med at indberette oplysninger til Danmarks Statistiks tre gange i løbet af året. Der findes omkring 260.000 mindre virksomheder i Danmark, men det er kun ca. 300 af dem, der får glæde af den nye praksis ifølge Danmarks Statistik.

Virksomhederne er ifølge loven forpligtet til at levere oplysninger til Danmarks Statistik, når institutionen anmoder om det. Men talknuserne på Østerbro i København har nu reduceret indberetningerne, oplyser institutionen. Rb-Børsen