Erhvervsklima

Flere selvstændige holder fri

Mere end hver anden selvstændige holder nu fri i julen.

Det viser en ny undersøgelse fra ASE, de selvstændiges a-kasse. Sidste år holdt 53 ud af 100 selvstændige ikke juleferie. I år er det 48 ud af 100. Færre kvinder end mænd holder ifølge undersøgelsen juleferie. Faktisk holder 9 procentpoint flere mænd juleferie. Det kan ifølge ASE skyldes, at kvindelige vognmænd typisk har en taxivirksomhed, der ikke holder fri i julen modsat mandlige vognmænd, der transporterer varer og gods. En anden årsag kan være, at mange kvindelige medarbejdende ægtefæller tager sig af regnskaberne i den fælles virksomhed.

De brancher, der skal udføre deres arbejde i et bestemt tidsrum, er også de brancher der holder mindst fri i julen. Således holder 25,2 pct. af de selvstændige i liberale erhverv ikke fri, mens det tilsvarende tal for butiksejere er 74,1 pct. Der er flest selvstændige i Københavns Amt der holder fri i julen, mens der er færrest i Ribe Amt. Det skyldes ifølge ASE sandsynligvis de forskellige typer af virksomheders geografiske placering. jfl

Mangler medarbejdere

Hver fjerde virksomhedsejer har svært ved at finde ansøgere til ledige lærepladser.

Det viser en ny analyse fra Håndværksrådet, som peger på, at virksomhederne ikke får kvalificerede ansøgere. Det er et paradoks, ikke mindst set i lyset af, at der pga. begrænsning i skolepraktikken fra januar 2005 skal etableres 4000 nye praktikpladser det kommende år. Analysen bygger på svar fra 302 virksomheder med under 50 ansatte inden for byggeri, service, butik og mindre industri. Den viser, at virksomhedsejerne ikke forventer at tage væsentligt flere elever ind, og at én af de store barrierer er, at det er vanskeligt at rekruttere kvalificerede elever. jfl

Fragtrater stiger igen

Markedet spekulerer ifølge Alm. Brand Børs i, at jordskælvet og den efterfølgende flodbølge i Det Indiske Ocean kan få fragtraterne til at stige igen, efter at de for både tørlast og olietankere er faldet med 10-30 pct., siden de toppede for fire uger siden.

Den ventede stigning begrundes med, at der vil være meget stor efterspørgsel på genopbygningsmateriale efter katastrofen. Indtil videre fastholder Alm. Brand Børs sin købsanbefaling af både A. P. Møller - Mærsk og Torm, mens Norden-anbefalingen fortsat lyder på "akkumuler". Alle tre aktier lå dog til et fald på Københavns Fondsbørs tirsdag middag.

- De fleste fragtrate-indeks ligger dog fortsat markant over niveauet for 2003, og de seneste ugers negative korrektion bør derfor ikke overfortolkes, bemærker Alm. Brand Børs i en aktieanbefaling. Når Torm foretrækkes frem for Norden, skyldes det, at Torm har større eksponering i tankmarkedet, som vurderes at være mere attraktivt end tørlastmarkedet på nuværende tidspunkt. RB-Børsen

Godt år for byggeaktier

At dømme efter både ledighedstal og branchens egne forventninger tegner det nye år til at blive endnu en lukrativ periode for installationsbranchen og dermed også for børsnoterede selskaber som Bdr. A&O Johansen, Sanistål og Nordisk Solar.

De to førstnævnte selskaber beskæftiger sig med distribution af vvs-udstyr, mens Nordisk Solar tager sig af handelen med el-udstyr. Alle tre selskaber opererer inden for den konjunktur-følsomme bygge- og anlægsbranche, og nød derfor også i 2004 godt af de positive forhold inden for branchen.

De gunstige betingelser smittede da også af på aktiekurserne i de tre bygge-aktier, som steg med gennemsnitligt 34 pct. i 2004. Stigningen skal ses i forhold til, at Fondsbørsen Totalindeks i samme periode "kun" er steget med 18 pct. RB-Børsen

Hadsten Bank opjusterer

Også Hadsten Bank opjusterer forventningerne til 2004-resultatet fra 20-22 mio. kr. før skat til 28-30 mio. kr. før skat.

Det oplyste banken tirsdag, og det er udvikling de seneste måneder, der har vist fremgang i de primære forretningsområder samt en yderligere positiv kursregulering af især bankens aktiebeholdning, der ligger til grund for opjusteringen. Samtidig er behovet for hensættelser til imødegåelse af tab faldende, noterer Hadsten Bank. Også banken medarbejdere får del i det bedre resultat. Banken har besluttet at tildele hver ansat op til 10 medarbejderaktier, gradueret efter arbejdstid og længden af ansættelsen i regnskabsåret 2004. Den samlede tildeling udgør 536 stk. aktier, svarende til en kursværdi på kr. 0,4 mio.

Siden begyndelsen af december har også Bonusbanken, Skælskør Bank, Salling Bank, Østjydsk Bank, Ringkjøbing Bank, Tønder Bank og Forstædernes Bank opjusteret deres forventninger til hele 2004. Argumenterne fordeler sig mellem større forretningsomfang, højere kursgevinster og lavere tab og hensættelser. RB-Børsen