Erhvervsklima

Læs mere
Fold sammen
Svært finde elever

En helt ny analyse fra Håndværksrådet viser, at hver fjerde virksomhedsejer synes det er vanskeligt at finde

ansøgere til ledige lærepladser - simpelthen fordi de ikke får kvalificerede ansøgere. Det er et paradoks, ikke mindst set i lyset af, at der pga. begrænsning i skolepraktikken fra januar 2005 skal etableres 4000 nye praktikpladser det kommende år.

Analysen bygger på svar fra 302 virksomheder med under 50 ansatte inden for byggeri, service, butik og mindre

industri. Den viser, at virksomhedsejerne ikke forventer at tage væsentligt flere elever ind, og at én af de store

barrierer er, at det er vanskeligt at rekruttere kvalificerede elever. Om det siger Håndværksrådets chefkonsulent Anne Holm Sjøberg, der har udarbejdet analysen:

- Der ligger en udfordring i at få matchet elever og virksomheder bedre til hinanden, men en forudsætning for, at det kan lade sig gøre er, at eleverne er klædt ordentligt på til at søge og bestride en praktikplads. Det vil være oplagt for erhvervsskolerne at hjælpe med matchning, træne eleverne grundigt i jobsøgning og generelt sætte fokus på at styrke elevernes jobkompetencer i undervisningen. nika

Lille kapitaleksport

Danmarks betalinger til udlandet blev stort set opvejet af udlandets betalinger til Danmark i november. Det fremgår af Nationalbankens statistik "Finansielle betalinger til- og fra udlandet". Kapitaleksporten er netto på en lille milliard, idet pengeinstitutterne importerede 18,4 mia. kr., mens den private ikke-bank sektor eksporterede 15,2 mia. kr., og staten nedbragte lån i valuta for 4,1 mia. kr. RB-Børsen

Fald i udlandsrente stoppet

Efter flere måneder med fald i pengeinstitutternes renter på nye udlån til husholdninger, steg renten en smule i november. Det fremgår af Nationalbankens rentestatistik. Forklaringen er ifølge Nationalbanken, at der er sket en forskydning af markedsandelene mellem de enkelte pengeinstitutter. Rentestigningen er opgjort til 0,1 pct.point, så husholdningerne kan optage nye lån til gennemsnitligt 6,7 pct. For realkreditinstitutterne er der også tale om en stigning i renten på de nye udlån, men det skyldes, at flere vælger lån med en lang rentebindingsperiode.

- Bevægelserne i renterne opdelt på rentebindingsperiode er følsomme over for vægtforskydninger inden for de enkelte bånd. Rentefaldet på udlån med rentebinding mellem et og fem år skyldes blandt andet, at F1-lånene med rentetilpasning i december 2005 trækker renten ned i dette bånd, forklarer Nationalbanken.

Ses på realkreditinstitutternes renter på nye udlån til ikke finansielle selskaber, så steg den i november med 0,7 pct.point til 4,5 pct. Hos pengeinstitutterne faldt den derimod med 0,1 pct.point til 3,1 pct. RB-Børsen

Ny chef i Codan Pension

Codan Pension har ansat Nils-Ole Heggland som kommunikationschef. Det oplyser koncernen. Nils-Ole, der er uddannet HD og cand.merc., starter i det nye job den 1. februar. RB-Børsen

Dansk forbrugertillid i top

Den danske forbrugertillid er i top, og det er lykkedes at vende stemningen i dansk økonomi markant i det forløbne år. Det konkluderer flere analytikere, efter at Danmarks Statistik torsdag offentliggjorde friske tal for forbrugertilliden i december. Tallene viste en stigning i forbrugernes forventninger til udviklingen i økonomien i det kommende år. Således steg indekset over forbrugertilliden til 8 i december fra 7 i november. Den samlede forbrugertillidsindikator er dermed som gennemsnit for hele 2004 nået op på 7, hvilket er det højeste niveau siden 1997. Sidste år var den gennemsnitlige forbrugertillidsindikator på 1. RB-Børsen

Totalkredit har fastsat kuponrente

Totalkredit har fastsat kuponrenten for det næste halvår på instituttets obligationslån med variabel rentesats.

Renten på de et- og treårige lån (udløb i 2006 og 2008) med renteloft på 4,66 pct. blev på 2,6513 pct., de femårige (udløb 2010) med renteloft på 4,65 pct. blev 2,4992 pct. og de ti-årige (udløb i 2015) med renteloft på 5,6778 pct. blev 2,6513 pct.

For Totalkredits et-årige oligationslån uden renteloft (udløb 2006) blev kuponrenten 2,2965 pct. RB-Børsen