Erhvervsklima

Læs mere
Fold sammen
Lastbiler faldt

Transporten med danske lastbiler faldt sæsonkorrigeret med 8 pct. i tredje kvartal sammenlignet med kvartralet forinden. Selvom der således har været tale om faldende transport i både første og tredje kvartal i år, er det samlede transportarbejde for de seneste fire kvartaler steget med 6 pct. i forhold til den foregående årsperiode, oplyser Danmarks Statistik.

Transportarbejdet opgøres som tonkilometer, hvilket udtrykker lasten multipliceret med den kørte strækning. I tredje kvartal er det samlede transportarbejde beregnet til 5,4 mia. tonkilometer, hvilket er stort på niveau med tredje kvartal sidste år. Ca. halvdelen af transportarbejdet var international kørsel. Danmarks Statistik oplyser, at danske lastbiler i faktiske tal tilbagelagde 546 mio. kilometer, hvilket var 2 mio. kilometer mere end i tredje kvartal 2003. RB-Børsen

Nyt fremstød til Vietnam

Turen går til Vietnam. Sådan lyder parolen for udviklingsminister Bertel Haarder (V), der tager officielt besøg i landet i den sidste uge af landet. Det sker som leder af en større erhvervsdelegation, der har til hovedformål at skabe kontakt mellem danske virksomheder og vietnamesiske underleverandører og partnere.

Turen vil gå til både Ho Chi Minh City og Hanoi, der er landets to vigtigste kommercielle centre. Den er arrangeret i et samarbejde mellem Udenrigsministeriet, Dansk Industri og Håndværksrådet.

- Formålet med turen er at få øget antallet kontakter mellem danske og vietnamesiske virksomheder. Vietnam er et meget interessant land til outsourcing. Det er lige så godt som Kina, men med den ekstra fordel, at virksomhederne kan få starthjælp fra Danida, hvis de finder en partner i Vietnam, siger chefkonsulent i Håndværksrådet Jens Kvorning.

Han fremhæver, at Vietnam inden for de sidste otte år har været inde i rivende udvikling, så der i dag vrimler med flittige private virksomheder i alle størrelser. -fmj

Skaf praktikpladser

Der er behov for flere praktikpladser i byggeriet. I et brev appellerer Dansk Byggeris formand, Povl Christensen, til medlemsvirksomhederne om positivt at overveje at ansætte en eller flere lærlinge.

Den 1. januar sker der ændringer på erhvervsuddannelserne, idet tidligere problemer med et stort antal skolepraktikelever nu søges reduceret. En konsekvens af dette initiativ, som blandt andet Dansk Byggeri har været med

til at få gennemført, er at virksomhederne i højere grad melder sig som en del af løsningen på problemet.

På den baggrund har Dansk Byggeris formand, Povl Christensen, skrevet til samtlige knap 6.000 medlemmer af Dansk Byggeri med en appel om at overveje muligheden for at lukke en praktikant indenfor i virksomheden.

- Bygge- og anlægsområdet er så populær blandt unge, at det er svært at følge med efterspørgslen efter praktikpladser. Især inden for tømrer- og snedkerfaget kniber det med at skaffe praktikpladser ¿ og problemet bliver større fra årsskiftet, hvor den hidtidige skolepraktikordning, som har omfattet 15 procent af alle elever, bortfalder. Mangel på praktikpladser i de to

fag skaber også øget efterspørgsel i andre fag, skriver Povl Christensen.nika

Nedsætter kontingent

Dansk Byggeri nedsætter atter kontingentet. Fusionsgevinsten medfører også i 2005, at en stor del af medlemmerne får kontingentnedsættelse. Andre får en mindre stigning, men netto lader Dansk Byggeri 18 mill. kroner blive ude

i virksomhederne.

Ved forhandlingerne om dannelsen af Dansk Byggeri blev det fremtidige kontingent aftalt mellem de stiftende organisationer, Byggeriets Arbejdsgivere og Danske Entreprenører. Det er især blevet mærkbart for gamle medlemmer af Byggeriets Arbejdsgivere, som har fået deres såkaldte lønsumskontingent gradvist nedsat. Pr. 1. januar 2005 nedsætter

kontingentet atter, denne gang fra 0,75 procent til 0,42 procent af virksomhedens lønsum.nika

Dansk Arbejdsgiverforening, DA, skal på skrump. Det skal ske ved en nedlæggelse af arbejdsgivernes regional netværk. Det sker med udgangen af 2005 i forbindelse med ændringen af det kommunale landkort.

Det har en enig bestyrelse vedtaget af indstille til generalforsamlingen som led i fastlæggelsen af DA''s strategi frem mod år 2010.

- Flere medlemsorganisationer samler sig i disse år i større fællesskaber, som det f.eks. netop er annonceret af Dansk Byggeri og Tekniq. Det er derfor afgørende, at DA også udvikler sig og bliver gearet til at indgå i et dynamisk og tæt samspil med disse større organisationer. Når slagkraften i medlemsorganisationerne øges, så skal vi være i stand til at inddrage denne styrke i DA-fællesskabet, siger adm. direktør i DA, Jørn Neergaard Larsen. -fmj

Olieprisen på vej op

Et uventet fald i de amerikanske lagre af fyringsolie fik onsdag prisen på olie til at stige markant, og prisstigningen fortsatte natten til torsdag, skriver Bloomberg News.

- Vi står midt i en udfordrende situation for fyringsolien. Specielt i den nordøstlige del af USA. Vi ventede alle, at lagrene af destillerede produkter ville stige, så rapporten var en stor skuffelse, siger John Kilduff, der er olieanalytiker til Bloomberg.

Samtidig er udsigterne for vejret i USA ikke for gode. Meteorologerne lover temperaturer, der er 6-8 grader lavere end gennemsnittet for årstiden, og en snestorm kan komme ind over det nordøstlige USA sidst på weekenden. RB-Børsen