Erhvervsklima

Læs mere
Fold sammen
Populære rentegaranti

I løbet af de første fire uger har Realkredit Danmark, der er en del af Danske Bank koncernen, sikret for 10 mia. kr. af de nye FlexGaranti lån, som dermed udgør halvdelen af al aktivitet i realkreditinstituttet. Interessen ser dermed ud til at være større, end det var tilfældet for de afdragsfrie lån, som hele realkreditbranchen tegnede for 25 mia. kr. af i de første fire uger, efter at de blev introduceret sidste år, fremgår det af publikationen RD Bolig Nyt. Det er de private boligejere, som tegner sig for langt den største del, idet de har tegnet for 9 mia. kr. eller 90 pct. Realkredit Danmark påpeger endvidere, at FlexGaranti lånene følger et andet mønster end det normale - populariteten er nemlig størst i de områder, hvor huspriserne er lavest. Det skyldes, at det er i disse områder, hvor de fleste gamle 6 pct. lån findes samtidig med, at man i disse amter er mere skeptiske over for rentetilpasningslånene. De populære områder tæller blandt andet Sønderjylland, Fyn og Vestsjælland. I Nordsjælland, Østjylland og Hovedstadsområdet er de nye lån mindst populære, hvilket ifølge Realkredit Danmark skyldes, at boligejerne i disse områder allerede har konverteret 6 pct. lånene til fordel for blandt andet rentetilpasningslån.RB-Børsen

Eksport giver mere salg

Det var hovedsageligt eksporten, som var årsagen til, at virksomhedernes salg i oktober lå 1 pct. højere end året forinden, selv om oktober 2004 indeholdt to arbejdsdage mindre. Det viser en opgørelse fra Danmarks Statistik over de momsregistrerede firmaers køb og salg. Ses alene på det indenlandske salg er der blot tale om en stigning på 0,6 pct.

I tre-månedersperioden august til oktober er det samlede salg derimod steget med 4,3 pct. trukket op af brancherne autohandel, service og tankstationer; transport, post og tele; landbrug, fiskeri og råstofudvinding; offentlige og personlige tjenester samt engroshandel. Alle brancher med en stigning over 7 pct. Til gengæld trak industrien ned med 1,9 pct., og var dermed den eneste branche, hvor salget faldt. RB-Børsen

Rekordstort USA-underskud

Underskuddet på den amerikanske handelsbalance steg i oktober til rekordhøje 55,5 mia. dollar (310 mia. kr.) som følge af de høje oliepriser. Samtidig købte amerikanerne flere udenlandske tv-apparater, tøj og stereoanlæg og det var stærkt medvirkende til at øge underskuddet for samhandlen med Kina, skriver Bloomberg News. Der var ventet en stigning i underskuddet til 53,0 mia. dollar ifølge medianen af estimater, indsamlet af Bloomberg News. Analytikernes estimater lå i intervallet fra et underskud på 56,0 mia. dollar til 50,1 mia. dollar. RB-Børsen

Højere oliepris

Prisen på råolie stiger for anden dag som følge af udsigten til en kuldeperiode, der vil øge USA''s forbrug af fyringsolie. Således forudser U.S. National Weather Service usædvanligt koldt vejr i det meste af det østlige i USA i dagene op til jul, skriver Bloomberg News. De amerikanske lagre af destillater, herunder fyringsolie, er steget tre uger i træk og ventes i sidste uge at være steget med yderligere 1 mio. tønder til 120 mio. tønder ifølge en Bloomberg News rundspørge. Onsdag eftermiddag offentliggør det amerikanske energiministerium, DOE, sin olielagerrapport for i sidste uge. RB-Børsen

Call Centre

Call center branchen er i kraftig vækst. Den er vokset 30 procent fra 2001 til 2004, og 40 procent af centrene planlægger at udvide næste år. Det viser den første forskningsbaserede rapport om den danske call center branche foretaget af CASA og DTU. Undersøgelsen dokumenterer at medarbejderne i virksomheder med kollektive overenskomster får mere uddannelse og højere løn, uafhængigt af hvilken branche de er i, siger cand.psyk. Nadia El-Salanti, forskningsmedarbejder ved CASA. De brancheområder, der giver medarbejderne størst indflydelse, har mindst personalegennemtræk og sygefravær. Det tyder på at der er en sammenhæng mellem medinddragelse og jobtilfredshed, siger adjunkt Ole H. Sørensen, forsker ved DTU.nika

Praktikpladser falder

Undervisningsminister Ulla Tørnæs (V) glæde over knækkede kurver og fremgang på praktikpladsområdet bliver nu skudt ned med den nyeste statistik fra hendes eget ministerium.Den viser nemlig, at det samlede antal lærlinge er faldet med 1.089 fra 1. november 2003 til 1. november 2004. Fra 56.534 til 55.445 unge.Tallene dukker op kort før, at undervisningsministeren ved årsskiftet skærer skolepraktikordningen voldsomt ned. Til gengæld skulle ministeren sørge for at skaffe det nødvendige antal praktikpladser til de mange unge, der ikke kan finde en læreplads og som nu altså heller ikke længere kan komme i skolepraktik, men det er ikke lykkedes for ministeren. Aktuelt er der over 10.000 unge som forgæves søger praktikplads og over 7.000 er i skolepraktik, skriver SiDs nyhedsbrev.nika

Hård kurs mod spritkørsel

Justitsministeren er klar til at indføre en ny ordning, hvor arbejdsgiveren underrettes om ansattes spritkørsel i arbejdstiden. Lovforslaget modtages positivt af sælgernes organisation, selv om det i sidste ende kan koste jobbet.

- Den nye lov tvinger landets virksomheder med kørende personale til at formulere ikke bare en alkoholpolitik, men en decideret trafikpolitik. Virksomhederne skal fortælle de ansatte om konsekvenserne, hvis en medarbejder gentagne gange kører spritkørsel eller i øvrigt opfører sig tåbeligt i trafikken, siger Jens Neustrup Simonsen, landsformand i Danske

Sælgere.nika