Erhvervsklima

Belønnes for miljøindsats

Miljøstyrelsen offentliggør i dag en vejledning om differentieret miljøtilsyn, som træder i kraft den 1. januar 2005. Princippet i det differentierede tilsyn er at lette og forenkle kravene til de virksomheder, som selv gør en indsats for miljøet.

- De virksomheder, som selv yder en miljømæssig indsats, skal belønnes i form af mindre offentlig kontrol efter "noget for noget"-princippet. Samtidig lægger vejledningen op til at bruge ressourcer på de virksomheder, som ikke yder samme indsats, og som derfor er en større belastning for deres omgivelser. Alt i alt er det en bedre udnyttelse af tilsynet, som er til gavn for miljøet og i sidste ende for vores helbred, siger miljøminister Connie Hedegaard. -fmj

Skattetrykket vokser

Trods forårspakke kravler det danske skattetryk i vejret, og statens indtægter fra skatter og afgifter vil i år komme op på 713,9 mia. kr.

Det svarer til 48,9 pct. af landets samlede produktion, og skattetrykket kommer derved til at stige med 0,2 pct. i forhold til 2003. Til gengæld er der udsigt til et fald i skattetrykket både til næste år og året efter, viser en ny opgørelse fra Skatteministeriet. Ifølge opgørelsen vil skattetrykket til næste år komme ned på 48,1 pct. for derefter at falde til 47,8 pct. i 2006.

Skatteministeriet fremhæver, at det stigende skattetryk i år skyldes, at skattelettelserne i forårspakken mere end opvejes af større indtægter fra pensionsafkastskatten, højere prvenu fra selskabsskatten samt den midlertidige suspension af SP-bidraget.

Det stigende skattetryk i år skal samtidig ses i lyset af en nedjustering af tallet for 2003. -fmj

Pæn fart på økonomien

Vi forlader 2004 med pæn fart på den danske økonomi. Væksten er trukket af privatforbruget, der ikke er vokset stærkere siden 1994. Det slår Jyske Bank fast i deres seneste analyse af den danske økonomi.

Heri påpeger banken, at der efter en lidt træg start også er kommet gang i investeringerne, og at ledighedskurven er knækket. Opsvinget er derfor blevet bredere funderet, men samtidig er usikkerheden omkring den internationale økonomi blevet større. Det øger risikoen for en tidlig afblomstring af opsvinget herhjemme, fremhæver Jyske Bank.

Den ser den stigende oliepris, dollarkursen og væksten i den europæiske økonomi, som ondskabens akse eller en triangel af forhold, der kan presse væksten.

Samlet ser forventer Jyske Bank en vækst i år på 2,4 pct. faldende til 2,2 pct. til næste år. -fmj

Rekordhøje købsplaner

Danskerne har planer om at gå på indkøb som aldrig før. Institut for Konjunktur-Analyse, IFKA''s, seneste forbrugerkøbsindeks endte i december på 148. IFKA bemærker, at det er det højeste niveau siden starten af 1987. Indekset er samtidig markant over niveauet fra for tre måneder siden, hvor det kun lå på 106. I december sidste år kom indekset op på 108.

- Denne decembermåling slår alle rekorder og det tegner godt for julehandelen og det private forbrug i 2005, skriver IFKA i en kommentar.

Ifølge analysen vil forbrugernes indkøb primært dreje sig om biler, PC, hi-fi-udstyr, møbler og boligudstyr samt hårde hvidevarer, fødevarer og beklædning. -fmj

Højere Topdanmark-rente

Topdanmark hæver sin kontorente for 2005 til 4,8 pct. fra 4,5 pct., meddeler forsikringskoncernen. Den højere rente gælder dog kun de kunder, som har tegnet deres livsforsikring efter juli 1994, hvilket vil sige kunder, som Topdanmark har placeret i datterselskabet Liv I. De øvrige kunder, som er placeret i selskabet Liv V, må derimod lade sig nøje med en kontorente på 4,5 pct. svarende til den nuværende.

Dermed skiller Topdanmark sig ud fra de øvrige livsforsikringsselskaber, der har offentliggjort deres kontorente for det kommende år, da de alle har valgt at fastholde kontorenten på 4,5 pct. Det drejer sig om Danica, Nordea Liv, PFA Pension, Pension Danmark og AP Pension. RB-Børsen

Flere nye biler

I perioden september-november lå husholdningernes bilkøb lidt over 10 procent højere end i perioden juni-august, og det er en trend, der fortsat peger op. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

I de seneste 12 måneder har husholdningerne fået nyregistreret cirka 73.000 personbiler, mens erhvervene har nyregistreret cirka 46.000. Det er henholdsvis 30 procent og 17 procent flere end i den foregående 12-måneders periode.

Der vil i hele 2004 sandsynligvis blive solgt mellem 115.000 og 122.000 personbiler. -fmj

Synlige omkostninger

En ny aftale om formidling af pensioner betyder, at kunderne i AP Pension har fået større muligheder for at se, hvad de betaler i omkostninger til pensionsmæglerne. Aftalen er indgået mellem AP Pension og pensionsmæglerfirmaet Willis og ses af AP Pension som et gennembrud for nettopræmiemodellen.

Den nye model betyder, at mægleren aftaler direkte med kunden, hvilket omfang rådgivning og service skal have og også prisen herfor. Tilsvarende tilbyder AP Pension en omkostningsmæssig nettopræmie, der dækker egne omkostninger.

AP Pension opkræver alle omkostninger på kundernes policer og sikrer, at mæglerens vederlag videresendes krone for krone. Samtidig bliver alle omkostninger specificeret på kundernes depotoversigter, oplyser AP Pension. RB-Børsen