Erhvervsklima

Vil styrke Plusselskaber

Når ATPs elektroniske investeringsportal, Folkebørsen, går i luften den 3. januar

2005, kaster det også - på langt sigt -noget af sig til Plus-selskaberne (udvalgte SmallCap+ og MidCap+-aktier)., skriver Plus-Portal.dk.

Det vurderer både underdirektør Peter Belling fra Københavns Fondsbørs og direktør Claus Silfverberg

fra Dansk Aktionærforening.- Jeg tror, at ATPs investeringsportal på sigt vil være en styrkelse af Fondsbørsen

og dermed af Plus-selskaberne. Når man som investor først er blevet fortrolig med det at handle med aktier og med selv

at kunne vælge, så skal man også nok kaste sig ud i at handle på Fondsbørsens øvrige indeks

- heriblandt Plusselskaberne, siger Peter Belling til portalen.Claus Silfverberg mener, at Folkebørsen får meget

stor betydning for den danske aktiekultur. At den vil vække folk og få dem til at interessere sig for området.

RB-Børsen

Stor aktiehandel

Handlen med aktier på Københavns Fondsbørs i november slog

alle tidligere rekorder med en omsætning på hele 58 mia. kr., svarende til en gennemsnitlig daglig handel på 2,7

mia. kr. Således fortsætter 2004-aktiviteten på aktiemarkedet på et niveau, der ikke er set før, konstaterer

fondsbørsen.I forhold til oktober er der tale om en stigning på 15 pct., målt på daglig handel. Indtil

videre i år har den daglige handel i gennemsnit ligget på 2,3 mia. kr.For årets første 11 måneder

er der i alt omsat aktier for 540 mia. kr. Allerede i oktober oversteg den samlede omsætning for året den tidligere årsrekord

på fondsbørsen fra 2000, der var på 455 mia. kr. RB-Børsen

DONG

køber gasfelt

Den norske stat vil ikke udnytte sin forkøbsret i gasfeltet Ormen Lange, oplyser det norske Olje- og Energidepartementet.

Det betyder, at det danske olie- og naturgasselskab DONG får lov til at købe sig ind i feltet, der er Norges næststørste

gasfelt.- Ud fra en samlet vurdering har jeg bestemt, at staten ikke skal bruge sin forkøbsret i Ormen Lange-feltet.

Jeg ser det som en vigtig sag for mange parter og har derfor lagt vægt på en hurtig afklaring, siger den norske olie-

og energiminister, Thorhild Widvey.DONG køber olieselskabet BPs andel af Ormen Lange-gasfeltet for 1,2 milliarder dollar

svarende til 6,82 milliarder kroner. BPs andel af feltet er på 10,34 procent.

RB-Børsen

Udsigt til lavere inflation

ECB venter, at inflationen i Eurozonen

vil vise faldende tendens over det kommende år. Det sagde EDC-chef, Jean Claude Trichet, ifølge Bloomberg News på

et pressemøde i Frankfurt i forlængelse af det pengepolitiske møde i centralbanken.I indeværende år

ventes en inflation i størrelsesordenen 2,1 pct. til 2,3 pct., mens prisstigningstakten næste år ventes at falde

i intervallet mellem 1,5 pct. og 2,5 pct. og i 2006 ventes inflationen at holde sig inden for mellem 1 pct. og 2,2 pct.

RB-Børsen

Flere ledige tyskere

I november blev 7.000

flere tyskere arbejdsløse sammenlignet med måneden før, og det betød en stigning i den sæsonjusterede

ledighed til 10,8 pct. fra 10,7 pct. måneden før. Den er dermed nu på det højeste niveau i seks år,

da man skal helt tilbage til december 1998 for at finde en tilsvarende ledighed. I alt er knap 4,5 mio. tyskere ramt af ledighed,

sæsonjusteret.Det var ventet, at ledigheden i november uændret ville ligge på 10,7 pct. trods en stigning

i antallet af arbejdsløse på sæsonkorrigerede 8.000. Det viste medianen af en rundspørge, foretaget af Bloomberg

News.I faktiske tal var arbejdsløsheden på 10,3 pct. i november mod 10,1 pct. i oktober, og det samlede antal ledige

steg med 50.700 til 4.257.300. RB-Børsen

Loft på olien

Når

olieministrene fra Organisationen af Olie Eksporterende Lande (OPEC) mødes i Kairo fredag i næste uge, vil de højst

sandsynligt beslutte sig for at holde den fastsatte produktionskvote på 27 mio. tønder om dagen uændret. Det sagde

OPEC''s præsident, Purnomo Yusgiantoro, der også er Indonesiens energiminister, i Jakarta ifølge Bloomberg News.Nogle

medlemmer af OPEC vil gerne se, hvordan råoliepriserne udvikler sig i januar og februar, før de beslutter sig for en

ændring af produktionen for andet kvartal, sagde Yusgiantoro under et parlamentsmøde. RB-Børsen