Erhvervsklima

Annonce-direktør fratræder

ErhvervsBladets annoncedirektør Peter Lenthe fratræder sin stilling.Der

sker som følge af uenighed om realiseringen af den fremtidige annoncestrategi.- Peter Lenthe har gennem de sidste ni

år ydet en stor indsats for drift og udvikling af ErhvervsBladets salgsorganisation, men der er væsentlige områder,

hvor vi er uenige, siger ErhvervsBladets adm. direktør Gorm Arildsen, der selv overtager ansvaret for annoncesalget indtil

en efterfølger er fundet.- Jeg har været glad for mine mange år på ErhvervsBladet. Det har været spændende.

Men når vi ikke længere er enige om flere grundlæggende ting, så er der kun et at gøre, og det er at

blive enige om at skilles på en ordentlig måde, og sådan er det blevet, siger Peter Lenthe. red

Positive

banker

De hidtil offentliggjorte halvårsregnskaber fra danske banker er overvejende karakteriseret af et mere positivt syn på

hele 2004 end ved de tidligere regnskaber, der er offentliggjort i år. Flertallet af regnskaberne indeholder en opjustering

af indtjeningsforventningerne. Det viser en gennemgang, RB-Børsen har foretaget af otte børsnoterede bankers halvårsregnskaber.

Der er ikke umiddelbart mange fællestræk i regnskabernes resultatposter, som ikke alle peger samme vej. På

balancesiden oplever samtlige de otte banker dog vækst i såvel ind- som udlån, men det har generelt ikke manifesteret

i større indtægter i form af f.eks. stigning i posterne renter og gebyrer. Måske skyldes opjusteringerne blot,

at bankerne er blevet mere sikre på, at økonomien i landet og hos kunderne er i bedring, end de var tidligere på

året. Tab og hensættelsesposten i regnskaberne er dog ikke i alle regnskaberne reduceret af den grund. RB-BørsenHaarder

i skudlinjenUdlændingestyrelsen beordrede statsamter til at udstede arbejdstilladelser til østarbejdere - i strid

med Østaftalen. SF vil have kulegravet ministers rolle, skriver SiDs nyhedsbrev.- Hvis Integrationsminister Bertel Haarder

(V) har haft noget som helst kendskab til det her, har han ført forligspartier og Folketinget bag lyset. Så må

statsministeren tage konsekvensen og fyre ham, siger SF''s arbejdsmarkedsordfører Ole Sohn. Det sker efter at Fagbladet/sid.dk

nu - via dokumenter fra Udlændingestyrelsen - kan afsløre, at der sideløbende med Folketingets forhandlinger om

de danske overgangsregler, der begrænser østarbejderes arbejdstilladelse i forbindelse med EU''s østudvidelse,

blev vurderet i månedsvis og taget beslutning om det modsatte i Udlændingestyrelsen.Nemlig, at der via statsamterne

skal gives arbejdstilladelse til alle EU-borgere, der kan forsørge sig selv - også borgere fra de tidligere østlande.

Det er i praksis lig fri adgang til det danske arbejdsmarked. nikaObjektive ansvar vækDansk Byggeri og Tekniq

har henvendt sig til beskæftigelsesministeren for at få taget skridt til at få fjernet de uheldige virkninger af

det såkaldte objektive ansvar og selskabsansvaret i Arbejdsmiljøloven.Dansk Byggeri og Tekniq tilkendegiver i en

henvendelse til beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V), at de to organisationer nu ønsker politiske initiativer

imod arbejdsmiljølovens objektive ansvar og selskabsansvaret. Virksomheder bør således ikke kunne straffes, hvis

de intet kan bebrejdes i forhold til sikkerhedsforanstaltninger og korrekt instruktion af medarbejdere. nikaSvigter byggerietI

Dansk Byggeri er der bekymring over optaget på de naturvidenskabelige og tekniske uddannelser. På visse områder

kan der blive tale om kompetencemangel, siger uddannelseschef Marie-Louise Deth Petersen, Dansk Byggeri. Bygge- og anlægsområdet

har grund til at slå koldt vand i blodet. Det mener Dansk Byggeri i en kommentar til de studerendes prioritering af fag på

de naturvidenskabelige og tekniske uddannelser. nikaBedre tolkeSom følge af balladen om de danske soldaters

forhørsmetoder i Irak efterlyser både HK og Forbundet Kommunikation og Sprog en bedre uddannelse af tolke. Den aktuelle

situation viser behovet for at give tolke en ordentlig uddannelse og få muligheden for en autorisation. Danmark har kun i begrænset

omfang en uddannelse af tolke og ingen certificering udover uddannelsen til statsautoriseret translatør og tolk. Det sker kun

i de de mest almindelige sprog som engelsk og tysk. brahe