Erhvervsfolk skal lære at begå sig

Tre højere læreanstalter tilbyder en efteruddannelse til danske erhvervsfolk, hvor de lærer at begå sig i det fremmede.

Læs mere
Fold sammen
Som en konsekvens af at stadig flere danske virksomheder opererer i internationalt, tilbyder tre danske universiteter en efteruddannelse i kulturel forståelse til erhvervsfolk.

Uddannelsen giver kompetence i interkulturel kommunikation, forståelse af udviklingsprocesser samt praktisk tilrettelæggelse af internationale projekter. For det er ikke nok at være fagligt dygtig og god til engelsk, hvis man ikke bukker i den rette vinkel, når man gør forretning i Japan, eller frimodigt præsenterer sig selv over for en britisk forretningsforbindelse. Dér skal man først introduceres.

Uddannelsen henvender sig til offentligt og privat ansatte med en akademisk uddannelse på bachelorniveau og forudsætter mindst to års relevant erhvervserfaring. Desuden skal man kunne begå sig på engelsk eller et af de andre hovedsprog, både skriftligt og mundtligt.

Her i landet har vi tradition for, at hvis en erhvervsleder var god til sit fag, var det godt nok. Handelshøjskolerne i København og Århus har i de senere år oprustet markant inden for de blødere områder som filosofi, sociologi og litteratur og knyttet forfattere, sociologer og naturvidenskabsfilosoffer til sig som adjungerede professorer.

Praktikophold
I efteråret blev professor i tysk ved Københavns Universitet, Per Øhrgaard ansat som gæsteprofessor ved Handelshøjskolen i København, foreløbig for et år, i erkendelse af, at forretningsaftaler kommer i stand via kontakt mellem mennesker, og de risikere at gå i vasken, hvis virksomhedens repræsentant møder op i sneakers og T-shirt i et miljø, hvor dresscoden er skjorte og slips. Eller hvis han bliver tabt i en samtale, som bevæger sig udover det rent faglige.

Uddannelsen tilrettelægges af DTUs Institut for Produktion og Ledelse, RUC (Institut for Miljø, Teknologi og Samfund) og Aalborg Universitet (Institut for Samfundudvikling og Planlægning) i et samarbejde med NIRAS, rådgivende ingeniører og planlæggere. Den består af 6x3 seminardage, fordelt med tre seminarperioder i foråret og tre i efteråret. Det første omhandler udviklingsforestillinger og deres praktiske betydning, vilkårene for interkulturel kommunikation og tilrettelæggelse af projektarbejde i den daglige virkelighed.

I perioden maj-september vil der være et praktikophold på mellem seks til otte ugers varighed i et land, hvis kulturelle miljø adskiller sig fra det danske. Her er det meningen at deltageren bruger sin professionelle kompetence parallelt med en systematisk indsamling af viden og erfaring af projektarbejdets praktiske vilkår.