Erhvervsfolk i spidsen for Banestyrelsen

Banestyrelsens første bestyrelse kommer til at bestå af tunge erhvervsfolk med stor indsigt i jernbanedrift.

Læs mere
Fold sammen
En vigtig brik i spillet om Banestyrelsen - fremover Banedanmark - faldt på plads, da trafikminister Flemming Hansen i går gav styrelsen sin egen bestyrelse. Den nye bestyrelse, der træder i funktion til marts, består af en række tunge erhvervsfolk med stærk tilknytning til jernbanen og det politiske liv.

Dansk Industris adm. direktør Hans Skov Christensen kommer til at sætte sig i formandssædet.

Næstformand bliver Kaare Vagner, der i 1998 måtte forlade stillingen som koncernchef for verdens største togfabrik Adtranz som følge af hans - og ABBs - medvirken i den store rørkartelsag.

Som menige bestyrelsesmedlemmer er Carsten Thomsen og Jette Wigand Knudsen udpeget af ministeren. Desuden vælger de 2.500 medarbejdere to repræsentanter.

Carsten Thomsen er i dag økonomi- og finansdirektør i DONG, en stilling han fik efter et tilsvarende job i DSB. Han er desuden medlem af bestyrelsen for Railion Danmark - det tidligere DSB Gods. Men den post må han forlade ved næste generalforsamling, da Railion er en af Banestyrelsens kunder.

Jette Wigand Knudsen har en fortid som direktør for Carlsbergs store bryggeri i Fredericia og sidder i rådgivningsfirmaet Cowis bestyrelse. Det får hun tilsyneladende lov til, selv om Cowi er potentiel leverandør til Banestyrelsen.

Turbulent periode
Banestyrelsens nytiltrådte adm. direktør Jesper Rasmussen kom fra en anden rådgivningsvirksomhed nemlig Carl Bro. En betingelse for hans fortsatte ansættelse i Banestyrelsen er, at han sælger sine Carl Bro-aktier.

Han glæder sig imidlertid over den nye bestyrelse og ser frem til, at virksomheden nu kan satse alle kræfter på driften af det danske jernbanenet.

Banestyrelsen har været igennem en meget turbulent periode med hård kritik fra Rigsrevisionen, en pinlig skattesag og forsinkede projekter.

»Banestyrelsen har brugt alt for mange ledelsesressourcer på sådanne sager og på politisk rådgivning over for ministeriet. Det sidste skal Trafikstyrelsen tage sig af fremover, og med vores nye bestyrelse, får den daglige ledelse fuld fokus på driften,« siger Jesper Rasmussen.

Banestyrelsen skifter navn til Banedanmark, bår bestyrelsen tiltræder. Trafikstyrelsen blev udskilt af Banestyrelsen i sommer.