Erhvervsbrochurer på internet

Hidtil har tjenesten været målrettet danske forbrugere, der på nettet gratis kan bestille brochurer inden for en

lang række af forbrugsgoder som rejser og serviceydelser.


Ideen er, at leverandørerne er samlet ét sted,

så forbrugerne sparer en masse tid og samtidig får et godt overblik over, hvad der findes på markedet.Efterspørgsel

Markedspladsen

kan også bruges, hvis man bare ønsker at få lidt inspiration.


Under hver leverandør er der nemlig

en lille undertekst, som bl.a. fortæller om nye produkter, nye rejsemål, tilbud eller nye kataloger.


Erhvervslivet

er blevet til som en ny kategori på grund af en stor efterspørgsel, oplyser Brochure.dk.


Tjenesten er blevet til

i samarbejde med Yahoo!, Mostrup, Contakt og Boligtorvet.