ErhvervsBladet retter

Det er ikke korrekt, idet Columbus IT-partner allerede ved årsskiftet meldte sig ud af erhvervsklubben, der er tilknyttet Farum

Boldklub. Redaktionen beklager fejlen.Mindsteløn intet problem

Mange ledige udlændinge har sat mindstelønnen

under pres. Men at sænke timelønnen er ikke vejen til at få flere ind på arbejdsmarkedet, viser nyere forskning.


Politikere,

integrationseksperter og industri-arbejdsdgivere foreslår i disse dage samstemmende, at minimumslønnen skal sættes

ned. Det vil ifølge de klassiske liberalistiske teorier skaffe blandt andent flygtninge og indvandrere i arbejde og dermed

sikre velfærden i fremtiden. Men de gamle teorier vakler. Arbejdsmarkedsforsker Jørgen Stamhus fra Aalborg Universitet

argumenterer i en bog, der udkommer om få uger, at mindstelønnen ikke er en hindring for at få flere i arbejde.


-

Der er ikke noget der tyder på, at en mindstelønsstigning vil føre til lavere beskæftigelse, siger Jørgen

Stamhus til Fagbladet/sid.dk. Han afviser samtidig, at en sænkning af mindstelønnen vil skabe en række nye arbejdspladser.


-

Der er ikke noget i de undersøgelser, jeg har set, der tyder på, at det vil løse noget som helst at sætte

mindstelønnen ned, siger han. nikaVæk med EU-hindringerEU-Kommissionen fremlagde onsdag et forslag, der

skal gøre det lettere for EU''s borgere at arbejde på kryds og tværs af de europæiske grænser. Det skal

ske inden 2005.


Det initiativ hilses velkommen af Venstres medlem af Europaparlamentet Anne E. Jensen (V).


- Det er helt

afgørende, at EU-borgerne har friheden til at arbejde på kryds og tværs af de europæiske grænser. Derfor

bør der være en høj grad af fleksibilitet, således at ens uddannelse nemt kan bruges i udlandet, forklarer

Anne E. Jensen og tilføjer, at også sociale rettigheder som f.eks. sygdomsbehandling bør følge med til

udlandet uden administrativt bøvl.


- Det er vigtigt, at mobiliteten bliver øget i Europa. Det skaber mere frihed

og mere velfærd, siger Anne E. Jensen, der påpeger, at det er op til medlemslandene at virkeliggøre en lang række

af disse initiativer. nikaEU-penge til ØresundEU-kommissionen har godkendt et program for grænseoverskridende samarbejde

mellem Sverige og Danmark for Øresundsregionen, der finansieres via det såkaldte Interreg III-initiativ. Initiativet

har først og fremmest til formål at fremme den økonomiske udvikling og samarbejdet i regionen.


EU-finansieringen

beløber sig til 30,8 mio. euro (229 mio. kr.), og hertil kommer en investering på yderligere 30,8 mio. euro fra offentlige

midler, hvilket giver et beløb på i alt ca. 61,7 mio. euro. RB-BørsenBetaling til udlandet i rødtDanmark

fik i december et underskud på 1,9 mia. kr. på de løbende betalinger til udlandet mod et overskud på 1,3

mia. kr. i december. Nationalbanken skriver, at faldet i overskuddet kan primært henføres til en forværring af

varer, herunder fly, mens rente- og udbyttebetalingerne er forbedret.


Danskerne solgte i december udenlandske obligationer tilbage

for netto 8,6 mia. kr., mens de netto købte udenlandske aktier for 1,1 mia. kr. Alene pengeinstitutterne solgte i decem