Erhversvklima

Vækst i forårspakke

Dansk økonomi står foran et spirende opsving, men forudsætningen er vækst i

privatforbruget, da bæredygtigheden i den internationale økonomi er usikker, og derfor er et eksportdrevet opsving blevet

mindre sandsynligt de seneste måneder, fremgår det af en rapport fra Nykredit Markets, mandag.I rapporten fremhæves

det , at regeringens såkaldte Forårspakke vil øge privatforbruget yderligere, og derfor har Nykredit Markets hævet

estimatet for væksten i privatforbruget fra 2,7 pct. til 3,3 pct. i år. Økonomerne udtrykker dog bekymring for,

at Forårspakken kan vise sig at være en overreaktion, som kan nødvendiggøre stramninger på et senere

tidspunkt.Nykredit Markets fremhæver, at det historisk har været svært at finjustere økonomien, og

skattestoppet gør det endnu vanskeligere.Dertil kommer, at regeringens vurdering af den økonomiske situation

ikke altid har været korrekt. Den ventede stigning i privatforbruget vil bidrage med 1,6 pct. af den samlede vækst i bruttonationalproduktet,

som Nykredit Markets venter vil stige 2,1 pct. i år, mens prognosen for næste år er en stigning på 2,3 pct.

Forårspakken har fået økonomerne til at se mere optimistisk på udviklingen i boligpriserne, der ventes

at stige yderligere 4-5 pct. i år. I rapporten fra december forudså Nykredit Markets, at boligpriserne kun ville stige ca.

3 pct. RB-Børsen

Truet dansk model

Arbejdsmarkedsforskerne Jesper Due og Jørgen

Steen Madsen fra Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier ved Københavns Universitet er bange for, at balancen

mellem overenskomster og lovgivning er ved at blive brudt. Lige nu er det spørgsmålet omden nye barselsfond. Kan politikerne

holde fingrene fra at barselsfonden ved lov overføres til de uorganiserede områder?- Det synes at være en

udvikling mange politikere ønsker sig, f.eks overvejer regeringen nu at udvide den tværgående barselsordning til

de ikke overenskomstdækkede. Det kan på sigt undergrave aftalemodellen, for hvorfor være organiseret, når

man alligevel samles op af lovgivningen, påpeger de to forskere bl.a. i Ugebrevet Mandag Morgen.

nika

Givtigt energiforlig

Over de næste fem år vil der blive

opført ca. 750 MW ny vindkraft i Danmark og allerede i år vil to nye havvindmølleparker på i alt mindst

400 MW blive udbudt i licitation. Hertil kommer, at der indføres en ny udskiftningsordning, som skal motivere til at udskifte

ældre møller på op til 450 kW med mere effektive møller.Det er ifølge en pressemeddelelse

fra brancheforeningen Vindmølleindustrien et af resultaterne af det brede energipolitiske forlig, der mandag blev indgået

mellem Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Kristendemokraterne og Socialistisk Folkeparti.Forliget

vil komme de to store danske vindmølleproducenter, børsnoterede Vestas og privatejede Bonus Energy, tilgode.-

Det er et meget vigtigt tidspunkt, aftalen kommer på. Med den skærpede konkurrence på det globale vindmøllemarked,

er det nu, vi skal bide os fast i bordet, hvis Danmark skal bevare en af de få kommercielle førertrøjer, vi har

i dag. Med aftalen er vejen banet for et stabilt hjemmemarked i de kommende år - og det er et vigtigt skridt i den rigtige retning,

siger Bjarne Lundager Jensen, direktør i brancheforeningen Vindmølleindustrien.Han påpeger endvidere, at

forliget er en anerkendelse af, at industrien er en vigtig velfærdsdynamo, der bidrager med milliarder til den danske betalingsbalance

og skaber beskæftigelse til mere end 20.000 danskere. RB-Børsen