Er markedsføring andet end varm luft?

Hvad enten det handler om branding, CRM eller et af de andre af tidens buzzwords, er udgangspunktet for god markedsføring forståelse

af de ofte komplekse sammenhænge, som virksomheden indgår i med kunder, konkurrenter, lovgivning mv..Markedsføring

er modsat f.eks. de traditionelle inge-niørfag, ikke en eksakt videnskab.Derfor kan man ikke altid forudsige hændelsesforløbet.

Markedsføring er i højere grad systemforståelse af store komplekse sammenhænge med mange ukendte variable.

En af grundpillerne i markedsføring er at forstå det system, ens virksomhed indgår i.Derved opnås

en forståelse af, hvorfor virksomhedens salg udvikler sig, som det gør, hvorfor virksomheden har det image, den har,

samt hvad der giver konkurrenterne deres styrke. For-ståelsen for hvordan de enkelte parametre påvirker hinanden og i

hvilket omfang, danner grundlaget for at flytte virksomheden fra en position i markedet til en anden og mere attraktiv position.Den

teoretiske markedsføring giver den kompetente afsætningsøkonom en række værktøjer til at håndtere

og analysere virksomheden og dens omverden. Det er utroligt vigtigt, at man som virksomhed er bevidste om, hvem man er, og hvor man

vil hen.Spørgsmålet er ofte enklere jo mindre virksomheden er, men altid essentielt. Strategiske planer er ledergruppens

vigtigste værktøj, og de danner det fundament og de visioner, som alle virksomheder har brug for, for at skabe samhørighed

for alle interessenter. Disse strategiplaner ender desværre ofte som varm luft, fordi de ikke resulterer i konkrete handlinger.Handling

skaber resultater. Men for at opnå de ønskede resultater er det selvfølgeligt klart, at man må udføre

de rigtige handlinger. Det er vel det som markedsføring egentlig handler om. Evalueringen af virksomhedens konkrete handlinger

er ligeså vigtig som selve handlingen.Evaluering af resultaterne i forhold til målsætningerne er den eneste måde,

hvorpå ens virksomhed kan vurdere, om de ønskede mål nås og samtidig justere fremtidige handlinger. Evalueringsfasen

af markedsføringen er med til at flytte faget fra at være nemt og uforpligtende til pludselig at forpligte. Evalueringen

forpligter alle i virksomheden til at indsamle data og dermed til at nå fælles mål.Pointen er at markedsføring

er en seriøs fagdisciplin, der alt for ofte overlades til tilfældighederne. Alt for ofte bliver en produktlancering hastet

igennem, fordi virksomhederne fokuserer på selve produktudviklingen og "glemmer" planlægningen af produktintroduktionen.

Dermed bliver virksomhedernes markedsføring en slags hovsa-løsninger. Virksomhederne vil kunne udnytte deres ressourcer

væsentlig bedre, hvis de søgte hjælp hos professionelle markedsføringsfolk. Ligesom indenfor andre brancher,

har markedsføring også fagfolk, der hjælper virksomheder med at optimere deres markedsføring.Når

først aktiviteterne er sat i system, kan arbejdet ofte helt eller delvist overtages af ikke-fagfolk -uden at kvaliteten slækkes.Markedsføring

kræver se-riøse overvejelser, når virksomheds problemer/ønsker identificeres, så markedsføringen

fokuserer på årsagen til problemerne.Markedsføring kræver en gennemtænkt handlingsplan, så

både menneskelige og økonomiske ressourcer anvendes optimalt. Markedsføring kræver at handling og resultat

er målbare, så evalueringsfasen ikke overses og baseres på gisninger.Hvis man arbejder sådan, så

er markedsføring meget mere end varm luft!