Er bankerne igen på vej op fra bunden?

Der er flere tegn på, at bankernes image har ramt bunden. I heldigste fald et vendepunkt med lidt lysere udsigter forude. Det er pinedød også nødvendigt – for vi har behov for en stærk og effektiv banksektor.

Nationalbankdirektør Lars Rohde mener, at tiden er kommet til en vis lettelse af den stramme detailstyring af bankerne. Fold sammen
Læs mere
Foto: Niels Ahlmann Olesen

Man skal ikke cykle længe rundt på de sociale medier og i offentligheden i øvrigt for at konstatere, at en stor del af galden og vreden generelt i samfundet i disse år kanaliseres over mod bankerne. Års indestængte frustrationer har fået en udgangskanal.

Og ja, bankerne er da også lette ofre. Med de senere års alt for mange skandaler, tilsat en vis arrogance, har bankerne under nedturen gjort sig ekstremt sårbare. Reelt har finanssektoren mistet sin legitime stemme i debatten, herunder også Christiansborg.

Konkret eksemplificeret ved den nuværende regerings planer om at stikke en dummebøde ud til bankerne – et særligt samfundsbidrag – på 1,5 mia. kr. Tilliden til finanssektoren er banket i bund, og som tidligere beskrevet i disse spalter har det samtidig svækket tilliden til erhvervslivet generelt.

Noget tyder dog på, at vi nu kan være ved et vendepunkt, eller et nulpunkt om man vil. Endnu har vi dog ikke set, hvad de nye lovinitiativer fra regeringen vil betyde for banksektoren.

»næppe noget andet erhverv i Danmark er så stærkt detailstyret fra politikere som banksektoren«


Nogle vil mene, at finansen bør »spærres« endnu mere inde med skærpet lovgivning. Sandheden er dog, at næppe noget andet erhverv i Danmark i dag er så stærkt detailstyret fra politikere og embedsværk som banksektoren.

Her er nogle af de signaler, der kan betyde et vendepunkt for banksektorens image og dermed »license to operate«:

1. Nationalbankdirektør Lars Rohde – som de senere år har været en hård kritiker af bankerne – har åbnet op for, at den snærende detailregulering af bankerne trænger til et eftersyn. Tid til at overveje, om bankerne skal tages ud af benlåsen.

Udmeldingerne fra Rohde er ganske kryptiske, men det må være et budskab til politikerne om behovet for en vis lettelse af den stramme styring. Endnu mere detailstyring risikerer at skabe usikkerhed om bankernes rolle i samfundet som kapitalformidler, ikke mindst formidler af kapital og finansiering til de små og mellemstore virksomheder.

Politikerne skal være meget bevidste om, at virker bankerne ikke, så virker samfundet ikke. Man kan godt være vred på bankernes dårlige enkeltsager, men i det store billede er en effektiv banksektor forudsætningen for et moderne vækstorienteret samfund.

2. Derudover kan det markante indtjeningsfald i bankerne paradoksalt være med til, at bankerne igen bliver menneskelige i offentlighedens øjne. Måler man på afkast på egenkapitalen, ligger banksektoren i disse år i den dårlige ende.

3. Efter et par års afstraffelse af aktionærerne er bankaktierne igen begyndt at stige. Der er ikke nogen direkte anledning. Et bud på en forklaring er, at børsmarkedet i nogen grad har genvundet tilliden til de nye ledelser i henholdsvis Danske Bank og Nordea. Aktiemarkedet er kendetegnet ved at se et-to år frem i tiden og fastsætte aktieværdierne ud fra disse forventninger.

Der vil givetvis også fremover dukke enkeltsager op fra fortiden, som skaber forbavselse og vrede i befolkningen. Men noget tyder på, at bankerne (læs: især de to storbanker Danske Bank og Nordea) har vist ægte vilje til en gennemgribende oprydning og behov for et kulturskifte i toppen.

Der er lang vej endnu for bankerne, og der vil komme tilbagefald. Men som jeg ser det, er der en spirende fornemmelse af, at bankerne har ramt bunden og nu igen, forsigtigt og ydmygt, kan begynde at se fremad.

Det er nødvendigt. Vi har pinedød behov for en stærk og effektiv finanssektor. Til at skabe vækst i samfundet og til at modstå fremtidige tilbageslag i økonomien.

Jens Chr. Hansen er Berlingskes erhvervskommentator

»Vi har pinedød behov for en stærk og effektiv finanssektor«