Entreprenørgigant fuldender fusionen

Fra i dag hænger den store fusionerede entreprenørkoncern, MT Højgaards flag over koncernens byggepladser.


Logoer,

skilte og annoncer i dagspressen fortæller om den danske byggevirksomhed, der på otte måneder er blevet bragt sammen

til Danmarks største entreprenørkonern med 6.400 medarbejdere og en omsætning på omkring ni mia. kr.


MT

Højgaard, der er en sammensmeltning af Monberg & Thorsen samt Højgaard & Schultz sidder på omkring 12

pct. af det danske marked. De svenske koncerner Skanska og NCC kommer som nummer to og tre. MT Højgaard, der ikke gør

nævneværdigt ved det store marked for renovation, sidder på omkring 30 pct. af markedet for nybyggeri og anlæg.


Under

fusionsprocessen er viden- og økonmisystemer lagt sammen. Der er etableret en fælles it-platform og fælles løn-

og gagesystem i koncernen. 800 ansatte, hvilket svarer til omkring 40 pct. af de ansatte har skiftet kontor undervejs og 2.500 har

været på skolebænken vedrørende sikkerhed på arbejdspladsen.


Præcis som Skanska og NCC har

MT Højgaard fået formuleret et værdigrundlag og slogan. Originaliteten er ikke overvældende. Værdigrundlagenen

er stort set identiske i alle tre selskaber og handler i tidens ånd om at være kundeorientet, værdiskabende, nytænkende,

troværdig og være i stand til at tilbyde de ansatte en god arbejdsplads. Endelig skal ånden på virksomheden give

sig udslag i en god økonomi.


- Kunder og fagentreprenører vil opleve forskelle mellem MT Højgaard og de øvrige.

Vi stiler i højere grad efter at virkeliggøre værdigrundlaget, lyder den forudsigelige kommentar fra Jørgen

Vorsholt, der er administrerende direktør i MT Højgaard.


Desuden har koncernen sat sig på følgende

slogan: Styrken forpligter, hvilket ikke mindst henviser til, at koncernen er størst i landet.


Mennesket er i centrum

via det nye bomærke, der stilistisk er dannet over en grafik med landskab, vej, bro og bygning. Grafikken danner linierne i en

menneskefigur i tre farver.


- Vi sætter ikke lighedstegn mellem at være størst og at være bedst. Sloganet

om, at styrken forpligter skal indarbejdes i alle medarbejderne via værdigrundlaget, siger Jørgen Vorsholt.


Han

ser fortrøstningsfuldt på fremtiden, hvor strukturerne i samfundet fortsat peger på mere nybyggeri på trods

af de vigende konjunkturer. Det er en følge af bevægelsen væk fra industrisamfundets epoke til en anden epoke.

Det ses ikke mindst i det storkøbenhavnske område. Desuden bygger optimismen på den reelle boligmangel i større

danske byer.


Desuden regner MT Højgaard-chefen med, at der er betydelige gevinster at hente via mere effektive byggeprincipper,

f.eks. MT Højgaards eget Trimmet Byggeri. Desuden nærer han store forventninger til resultaterne fra det nye Byggeriets

Evaluerings Center, der skal forsøge at skaffe dokumention og benchmarks til den danske bygge- og anlægssektor.