Enormt vækstpotentiale i traditionel industri

Vækstmiljøernes intensive fokusering på IT og biotek som lokomotiv for dansk vækst betyder,

at andre branchers vækstpotentiale er blevet forsømt. Innovationsmiljøer og ventureselskaber koncentrerer sig

næsten udelukkende om de to brancher, selv om der er bred enighed om, at der ligger et enormt vækstpotentiale i traditionelle

virksomheder.


Eksempelvis viste en undersøgelse foretaget af PLS Rambøll Management for nyligt, at små og

mellemstore virksomheder alene på eksportområdet har vækstpotentiale på næsten 28 mia. kr., der venter

på at blive realiseret. Særligt den statsfinanserede Vækstfonden møder hård kritik fra organisationerne.

Fonden, der officielt har til formål at tilføre markedet risikovillig kapital, hvor markedets øvrige spillere

tøver, kritiseres for at løbe fra sit ansvar.


- Fokuseringen på IT og biotek er kammet over i løbet

af de seneste to år. Og det har været frustrerende at se, hvordan Vækstfonden har medvirket til at forstærke

den proces. Investeringerne er især i løbet af det seneste år flyttet fra traditionel industri til de såkaldte

vækstbrancher. Det kan man undre sig over, fordi IT- og biotekbranchen jo får dækket deres behov via markedet, siger

Lone Saaby Johansen.Langvarig nedtur

Vækstpotentialet kan ifølge organisationerne realiseres ved en målrettet indsats

på fire områder.


lGenerationsskifteproblemet skal løses.


lDer skal gøres en omfattende indsats

for at få ny teknologi integreret i virksomhederne.


lLederne skal uddannes, så de i højere grad bliver rustet

til at foretage strategisk planlægning.


lDe administrative byrder skal nedbringes, så udgiftsniveauet sænkes

og administrationskravene mindskes.


I lyset af vækstselskabernes langvarige nedtur er der nu behov for at fokusere på

at få realiseret det enorme vækstpotentiale i de andre brancher. Det mener både Håndværksrådet

og Dansk Industri.


- I stedet for at satse ensidigt på to brancher er der mere mening i at hjælpe den brede industri,

f.eks. med at udnytte ny teknologi på en måde, så hele erhvervslivet opnår et løft, siger vicedirektør

Ane Buch, Håndværksrådet.Ændret strategiHos Vækstfonden erkender venturechef Martin Vang,

at man fra fondens side har ændret strategi i løbet af året, og det har betydet, at fokus er fjernet fra traditionel

industri.


- Vores investeringer er på en måde et udtryk for den efterspørgsel, der er for kapital på

markedet. Det må den nødvendigvis være, når vi ikke benytter os af opsøgende arbejde, siger Martin

Vang, der dog stadig mener, at fonden lever op til sit formål.


Vækstfonden investerer omkring en mia. kr. årligt

primært til innovation i små og mellemstore virksomheder.


Direktør i ITEK, branchefælleskabet for it-,

tele- og kommunikationsvirksomheder, Tom Togsverd bakker op om strategien om at satse på de højteknologiske selskaber

som vækstskabere.


- Traditionelle virksomheder, der indfører ny teknologi, kan opnå lige så stor vækst

som de rene teknologiselskaber, men jeg tror, det er rigtigt at satse på teknologiselskaberne. Det er dem, der er den vigtigste

fødekæde af nye selskaber og skal sikre, at vi også har et konkurrencedygtigt samfund om mange år, siger

Tom Togsverd.