Engelske Grundfos

Pumpekoncernen Grundfos, der godt nok er jysk, men som har engelsk som internt koncernsprog, har udgivet en håndbog i engelsk,

med titlen "In other words à".Formålet er at højne kvaliteten af det engelske sprog mellem selskaberne

i koncernen og til koncernens kunder og samarbejdsparter.Sproget er ikke bare engelsk, men britisk engelsk. Baggrunden for at

vælge britisk engelsk er, at i mange af de lande hvor der er Grundfos-selskaber, bliver der i skolen undervist i britisk engelsk.Dermed

er det dog ikke slut med det danske eller andre lokale sprog for den sags skyld. Grundfos lægger vægt på at være

tæt på kunderne og deres kultur og sprog. Derfor tales og skrives der fortsat på det lokale sprog i de respektive

lande.Håndbogen er blevet til i et samarbejde mellem en række sprogkyndige medarbejdere i Grundfos'' danske, engelske,

tyske og amerikanske selskaber.Håndbogen introduceres for koncernens medarbejdere i Danmark på en intern konference

i dag fredag. Den er først og fremmest møntet på alle Grundfos-medarbejdere, der jævnligt skriver på

tværs af koncernens selskaber.I 2002 introducerede Grundfos en dansk sproghåndbog til Grundfos'' danske selskaber

og deres i alt 4.700 medarbejdere. jc