Energikrav kræver bedre materialer

De skærpede energikrav til byggeriet er en udfordring for alle byggeerhvervene, men de stiller især krav til producenterne af byggematerialer.

De kommende skærpede krav til energiforbruget i de danske hjem og virksomheder hilses velkommen af byggeerhvervene. Men de erkender samtidig blankt, at regeringens handlingsplan er noget af en udfordring.

Det vil ifølge branchefolk kræve, at der bliver udviklet nye byggematerialer og energibesparenede bygningskonstruktioner, og at der isoleres bedre.

»En øget efterspørgsel efter energirenoveringer og lavenergihuse vil stille krav til byggeriets virksomheder om at udvikle nye og bedre produkter og standardløsninger. Det gælder både materialeproducenterne, rådgiverne og de udførende,« konstaterer direktør Michael H. Nielsen fra Dansk Byggeri.

Godt forberedt
Generelt mener brancheorganisationerne, at man står godt rustet.

»Producenterne har forberedt sig i flere år. Vinduesproducenterne har introduceret energiruder, og andre er også godt på banen med energibesparende pumper og varmesystemer,« siger chefkonsulent Jens Nørgaard fra Dansk Industris medlemsorganisation, Byggematerialeindustrien.

Men især de danske vinduesproducenter står over for store udfordringer, vurderer branchefolk og rådgivere.

De blyindfattede ruder vil næppe få en renæssance, når det skærpede bygningsreglement træder i kraft om et år, og de typiske danske småsprossede vinduer med store kuldebroer kræver en del videreudvikling. For regeringen lægger op til endnu en skærpelse af bygningernes energiegenskaber om få år.

»Med hensyn til småsprossede vinduer har der været en del diskussion om måden at måle energiforbruget på, og det kræver endnu nogen justering fremover. Ved yderligere skærpelser er det en udfordring, vi må tage op igen,« siger Jens Nørgaard.

Glæde hos Rockwool
Regeringens nye energihandlingsplan er et led i implementeringen af et EU-direktiv, og de skærpede regler kommer således til at gælde det meste af Europa.

I Dansk Byggeri håber direktør Michael H. Nielsen på, at et formaliseret dansk samarbejde om at markedsføre mulighederne for energibesparelser kan give danske virksomheder et forspring på et internationalt marked.

Blandt dem, der tager forskud på glæderne, er isoleringskoncernen Rockwool, som ser frem til betydelig vækst på et ellers stillestående europæisk marked, når EUs direktiv om energiforbrug i bygninger træder i kraft fra 2006.