Energiforlig om milliarder

Økonomi- og Erhvervsminister Bendt Bendtsen (K) fik går opbakning til en bred aftale på energiområdet. Bag aftalen står samtlige folketingets partier med undtagelse af Enhedslisten. Dansk Folkeparti står dog uden for den del af aftalen, der handler om udbygning af vindkraft og ændrede vilkår for de decentrale kraftvarmeværker. Bendt Bendtsen har således samtidig flertal for den aftale, han har forhandlet på plads med brancheorganisationen ELFOR.

De vigtigste elementer:

Det overordnede ansvar for elsystemet, som i dag ligger i Eltra og Elkraft, placeres i et nyt selskab Energi Net Danmark, som dannes ved en fusion af Eltra og Elkraft. Elselskaberne overdrager vederlagsfrit deres ejerskab til staten. Det er endnu ikke besluttet, hvor hovedkvarteret for det nye selskab skal placeres. Kapitalsagen løses, så der ikke længere skelnes mellem bunden og fri egenkapital. De nuværende restriktioner omkring ejerforhold ophæves. Med de gamle regler ville f.eks. Elsams overtagelse af NESA være ulovlig. Forbrugernes aftagepligt afskaffes. Støtten til de decentrale kraftvarmeværker omlægges. Forbrugerne kan fremover købe hele deres elforbrug på markedsvilkår. Der bygges to havmølleparker på hver 200 MW. Én ved Horns Rev, hvor der allerede er en havmøllepark og én ved Omø Stålgrunde. Kapaciteten for de to parker svarer til fire procent af det samlede elforbrug. Hvem, der skal anlægge og drive havmølleparkerne, afgøres i en licitation. Der laves en skrotningsordning for landbaserede vindmøller, som samtidig skal give en landsskabsmæssig sanering. Der skal skrottes vindmøller med en samlet kapacitet på 175 MW, mens der skal opstilles nye og større møller med en kapacitet på 350 MW.