Energi-drømme brast med NESA-nederlag

Salgsplanerne for DONG er også et dødsstød mod adm. direktør Anders Eldrups vision om at skabe et stærkt dansk energiselskab. Den drøm brast, da Elsam løb med NESA for næsen af DONG.

Nyhedsanalyse

DONGs adm. direktør Anders Eldrip har prøvet alle roller. Da staten solgte sin ejerandel af TeleDanmark, indtog han rollen som sælger via sit daværende job som departementschef i Finansministeriet. Herfra kender han investeringsbanken Rothschild & Sons, som også dengang var rådgiver for den danske stat.

For et år siden var Eldrup køber, da DONG erhvervede aktiemajoriteten i Energigruppen Jylland.

For fire måneder siden var han den forsmåede bejler. Da NESAs hovedaktionærer ikke var tilfreds med et af DONGs bud og valgte at sælge til Elsam.

Og nu er han så i den rolle, som alle formentlig har det lidt svært med. Som pakken, der er lagt på bordet, mens man vurderer og prutter om prisen. Som emnet for frasalg eller opkøb. Altså set fra de andre aktørers side.

Selv om DONG ikke bliver solgt det næste halve år - så meget synes sikkert - så er beslutningen om at sætte investeringsbanken i gang med arbejdet også det endelige dødsstød til Eldrups plan om at samle en stærk dansk eller skandinavisk aktør i energibranchen før et slag til en af de store internationale giganter.

Klar og utvetydig
For blot et års tid var Eldrups argumentation klar og utvetydig. Den bedste måde man kunne sikre, at det var borgerne og brugerne som fik gevinsten, når man realiserede værdierne i den danske energisektør, var ved at hente synergieffekterne hjem først via en række fusioner. Så kunne man i anden omgang sælge sig - og gerne sælge sig dyrt - til en af de store energigiganter, som på få år er opstået som overgangen fra monopol til noget, der i det mindste minder om frit marked.

Sådan skulle ikke blive. Og som andre før ham, er Eldrup tavs. Som adm. direktør i en virksomhed, der er et handelsobjekt, holder man mund og overlader kommentarerne til sine herre og mestre: Ejerne.

Fra flere sider peges der på, at Eldrups vision blev knust den oktober-weekend, hvor NESA-købet for DONGs vedkommende faldt på gulvet.

Ganske vist meldte Eldrup efterfølgende, at DONG fortsat ville forfølge sin strategi om at udvikle sig til at blive den store multienergivirksomhed. Men vejen var med et slag blevet stenet. I stedet for NESAs halve million kunder og 36 procent ejerandel i Energi E2, var det energiselskaber, der var ti gange så små, som nu er til salg.

Måske havde Eldrup tålmodighed til at vente, men hans herre og mestre i det finansministerium, som han før sin DONG-tid styrede med benhård departementchef hånd, havde ikke samme tålmodighed.

Det stod klart allerede i november, hvor man fra ministeriet meldte ud, at man ville finde en finansiel rådgiver.