Endelig forår

Læs mere
Fold sammen
Hvem siger, vi overhovedet får noget forår? Sådan lød det på bredt fynsk i en af komikeren Dirch Passers

klassikere fra 60érne.På samme måde har vi længe haft det med det økonomiske opsving. Hvem siger,

at det overhovedet kommer.I dag kan vi fastslå med sikkerhed, at opsvinget bliver en realitet. Måske begynder det

allerede at vise sig inden sommerferien. Garantien er udstedet af regeringen med den for-årspakke, der blev lanceret i går.Det

er tale om en klasisk kick-start af økonomien. Vi har set det før, men som regel i en tung socialdemokratisk udgave,

hvor der satses på at få folk i arbejde i offentligt regi.Den kickstart vi nu får at føle har heldigvis

et mere liberalt tilsnit. Skattelettelser og suspension af tvunge pensions-opsparinger er hovedelementet. Desuden fremrykkes offentlige

anlægsinvesteringer og der gøres en kraftig indsats for at opkvalificere de ledige.Alt i alt en afbalanceret pakke,

der smider ni milliarder ud i ny købekraft og ventes at give beskæftigelse til omkring 25.000.Set med erhvervslivets

øjne er pakken acceptabel. Alternativet havde været, at en nyvalgt SR-regering havde kickstartet økonomien efter

næste valg og finansieret den ved en brandbeskatning af erhvervslivet.Det er imidlertid vigtigt at fastholde, at Danmarks

samfundsøkonomi i det lange løb ikke kan sikres med den type kortsigtede tiltag, som forårspakken er et eksempel

på.Der skal omfattende strukturelle reformer til. Den offentlige sektor, der beskæftiger stadig flere og producerer

stadig mindre, skal effektivseres ved udliciteringer, så det offentliges viden kan nyttiggøres i f. eks. eksportsammenhæng.

Samtidig skal der gribes ind mod efterløn og andre ordninger, der opmuntrer til tidlig tilbagetrækning på skatteydernes

bekostning.Effektiviseringen af det offentlige skal samtidig finansiere yderligere skattelettelser, så danskerne for alvor

kan få udbytte af at gøre en ekstra indsats.De store reformer har både VK og Socialdemokraterne desværre

parkeret til efter valget i 2005, hvor forskellige kommissioner barsler med nye betænkninger.Der venter partierne en voldsom

opgave og den er ikke nødvendigvis blevet mindre med gårsdagens ufinansierede kickstart. Steno