En væg af vand renser luften på kontoret

Diverse slags apparatur til bekæmpelse af dårligt indeklima er sjældent lagt an på at skulle tage sig godt

ud, men udelukkende på at skulle være effektivt.


En undtagelse er Aqua-Wall, et dansk udviklet produkt med verdenspatent, der

er blevet en pæn succes både herhjemme og i udlandet, og som er under stadig udvikling.


Denne vandvæg består

i al sin enkelhed af en indrammet plade, som vand risler ned ad. Pladen kan forsynes med firmalogo, så arrangementet ikke bare

forbedrer indemiljøjet, men også fungerer som en reklamesøjle, sikkert med en vis gennemslagskraft, fordi lyden

af vandet tiltrækker opmærksomhed.


Og samtidig med, at den har et pænt udseende, gør den indeklimaet

godt.


Vand, der er kalkneutraliseret og tilsat et særligt additiv, strømmer via et recirkuleringsanlæg ned

over pladen af akryl og bliver filtreret, inden det atter sendes til vejrs. Vandet renser luften ved at suge luftbårne partikler

fra bl.a. røg, støv og afdunstninger fra f.eks. printere og kopimaskiner til sig.

Vanedannende

- Flere af vores

kunder hævder, at Aqua-Wall er vanedannende, siger salgschef Jens Juhl, Aqua-Wall Danmark A/S i Albertslund.


- De nyder

den sagte og beroligende lyd af det rislende vand, og de bemærker straks, hvis anlægget bliver slukket. Det bliver det

f.eks., når vores tekniker kommer på det regelmæssige servicebesøg for at rengøre og påfylde

anlægget til erstatning for den fordampede væske.


Lyden af vandet har ydermere den effekt, at det dæmper den

støj, der uvægerligt hersker på en arbejdsplads.


Ifølge Jens Juhl modvirker arrangementet gener som

hovedpine, træthed, problemer med kontaktlinser og irriterede slimhinder, der jo er udbredte plager i kontormiljøerne

på grund af for tørt indeklima. Her øger og stabiliserer vandvæggen luftfugtigheden, hvilket også

mindsker risikoen for statisk elektricitet, der opstår på grund af kunststoffer og tændte maskiner.


Display

og duft

Arrangementet kan også leveres som et whiteboard, der kan skrives på med en speciel pen. Denne model har især

vundet indpas i USA.


Som noget nyt kan det leveres med et indbygget display, der kan skrives tekst på fra en tilsluttet

computer. Firmaet forestiller sig, at kunderne til denne model især vil være hoteller, restauranter, banker og butikker, hvor

man ofte har behov for at skifte teksten ud.


Firmaet tester for tiden mulighederne for at supplere luftrensningen med forskellige

dufte. Målet er milde og diskrete dufte, der kan friske luften op.


Man kan enten købe eller leje en vandvæg,

og langt de fleste kunder foretrækker at leje. Ved en lejeaftale tegnes samtidig en servicekontrakt.


Ifølge Jens

Juhl er det vigtigt for firmaet at besøge potentielle kunder og se sig lidt omkring.


- Vi kan bedst rådgive ved

at besigtige lokaliteterne og opleve de gener, der måtte være. På det kvarters tid, det varer, ser vi bl.a. på gulvtæpper,

ventilation, maskinpark samt det antal medarbejdere, der er beskæftiget i lokalerne. Det sikrer, at der bliver opstillet en

løsning, som passer til lokaler og indretning, både hvad angår effekt og udseende, siger han.