En sund krop i et godt arbejdsmiljø

BST Århus har store forventninger til sit nye produkt "Den personlige sundhedsprofil", der kobles på APV.


-

Vi fornemmer stor interesse hos både virksomhedsledere og medarbejdere for produktet, siger biolog Gert Sørensen, BST

Århus.


BST Århus begynder at markedsføre produktet over for virksomhederne i løbet af foråret.
De første erfaringer er indhentet i et pilotprojekt for NYK Lines medarbejdere i Århus.


Den personlige sundhedsprofil

går ud på tre ting:

l At motivere til ændring i adfærd eller livsstil - d.v.s. kost, motion, tobak,

alkohol, medicinforbrug og arbejdsstress,


l at undersøge og rådgive om behov for videre behandling for hjerte- karsygdomme,

lungesygdomme, sukkersyge, arme, ryg, ben og skuldre.


l og at synliggøre sammenhæng mellem arbejdsmiljø og

individuelle livsstilsfaktorer.BSTs nye tilbud kan inkludere blodprøve, blodtryksmåling, urinprøve, test af lunger

og kondi, holdningsanalyse og vejning.

Skema og samtale

Deltagere i sundhedsprofilen lægger ud med at udfylde et spørgeskema

om sundhed, rygevaner, kost, familiære forhold, sygdom, kollegiale forhold, stress og overarbejde. Næste skridt er en

samtale, der tager afsæt i det udfyldte spørgeskema.


- Alle brugere får et forslag til handlingsplan, der

tager fat på deres behov. Vi lægger op til en opfølgning af samtalen med henblik på at anvise konkrete initiativer,

så folk ikke efterlades i et tomrum. Men inden da skal virksomheden oplyse, hvilke ressourcer den vil afsætte til den enkeltes

opfølgningsaktiviteter, siger Gert Sørensen. Han pointerer, at de forskellige elementer i sundhedsprofilen ikke er nye.


-

Det nye er koblingen af APV med de sundhedsmæssige livsstilsfaktorer, siger Gert Sørensen.


Rederiet NYK Line har

syv medarbejdere i afdelingen i Århus. Branch manager Lars Iversen, NYK Line, fortæller, at han havde kontaktet BST med henblik

på udarbejdelse af en APV. I forlængelse heraf bad han BST om at lave en sundhedsundersøgelse af medarbejderne.


-

Vi har valgt en mere forebyggende form med måling af kolesteroltal, levertal, kondition og lungekapacitet, fortæller Lars

Iversen.


- Folk bliver mere opmærksomme på de signaler, kroppen sender, og på, at der måske ikke skal

så meget til at ændre levevis, pointerer Lars Iversen.


NYK Line arbejder med containertrafik mellem Danmark, Fjernøsten

og USA.