En sag i den juridiske gråzone

Hvornår er en aktiehandel almindelig eller ualmindelig? Svaret får stor betydning for ankesagen i Århus.

En sag i den juridiske gråzone - 1
Tidligere bankdirektør Steen Hove har ikke haft økonomisk vinding af insidersagen, han er nu næstformand i Midtbanks bestyrelse. <br>Foto: Ernst Van Norde<br> Fold sammen
Læs mere
Når ordet insiderhandler bliver brugt, dukker der straks et billede op i bevidstheden af en kold og kynisk person, der misbruger insiderviden til egen personlig vindings skyld.

I tilfældet Midtbank er ingen af de fire tidligere bank-bosser imidlertid blevet dømt for misbrug af intern viden til gavn for deres egen privatøkonomi.

Tværtimod er de udelukkende blevet dømt, fordi de var med til at beslutte, at Midtbank skulle købe en stor portion egne aktier tilbage, da Realkredit Danmark (ejet af Danske Bank) henvendte sig og tilbød aktierne.

At der er tale om opkøb af egne aktier gør sagen speciel. Stort set alle virksomheder vedtager på deres generalforsamlinger, at bestyrelsen får bemyndigelse til at opkøbe op til ti pct. egne aktier. Og da en bestyrelse af gode grunde ofte vil have en viden om sig selv, som er det øvrige marked ubekendt, bevæger bestyrelsen sig ofte reelt på kanten af insiderloven.

Selve definitionen på insiderhandel er nemlig, at man handler på baggrund af viden, som ikke er markedet bekendt. Dermed er de to regler i værdipapirhandelsloven så at sige i konflikt med hinanden.

Samtidig er det en kendsgerning, at en del af bankernes forretning består i, at de handler med aktier i virksomheder, som de ofte har en vis indsigt i.

Derfor har lovgivningsmagten forsøgt at afbalancere lovgivningen således, at en virksomhed på den ene side kan opkøbe egne aktier uden at komme i problemer med insider-lovgivningen.

Værdipapirhandelslovens paragraf 35 stykke 3 fastslår, at en bank godt kan handle egne aktier, selv om den har intern viden, hvis blot handelen anses for at være sket som led i bankens almindelige forretning. Det afgørende er derfor, hvornår en handel er en almindelig handel, og hvornår den er ualmindelig.

I tilfældet Midtbank vurderede byretten i Herning, at to mindre handler i november 2000 fandt sted, da banken havde intern viden. Men der var samtidig tale om to forholdsvis små handler, som retten vurderede var en del af bankens almindelige handel.

Derimod blev de fire ledende chefer i Midtbank dømt for deres medvirken, da Midtbank købte aktier af RD i februar 2001. Også her mente retten, at ledelsen var i besiddelse af insiderviden, og samtidig var der tale om en meget stor handel, der derfor ikke kunne betragtes som almindelig.