En "rigtig" bestyrelse ¿ vejen til en bedre virksomhed

Læs mere
Fold sammen
Det gælder om at sammensætte det rigtige bestyrelsesteam! Dansk erhvervsliv er præget af et meget stort antal mellemstore virksomheder, der alle har en bestyrelse, men med meget varierende udnyttelse og gavn af bestyrelsen.

En gang årligt bør man overveje, om bestyrelsen fortsat er den rigtige for virksomheden ud fra en vurdering af det hidtidige samarbejde og virksomhedens kommende udfordringer.

Når jeg nævner en "rigtig" bestyrelse, så er det på baggrund af erfaringer med mange bestyrelser, der har gode navne i bestyrelsen, men hvor bestyrelsesarbejdet ikke fungerer godt nok, og hvor udbyttet for virksomheden ikke er tilfredsstillende. En rigtig bestyrelse bør bestå af engagerede medlemmer, der er sammensat ud fra en analyse af virksomhedens udfordringer i de kommende tre-fire år.

De fleste veldrevne virksomheder kender deres udfordringer i de kommende år ¿ ofte fremgår det af forretningsplanen - men det er ikke sjældent at konstatere, at bestyrelser er tyndt besat i relation til virksomhedens udfordringer. Hvis virksomheden eksempelvis har betydelige udfordringer mht. logistik, produktionseffektivisering, etablering på et fremmed marked, skal sælges etc., så er det relevant, at der i bestyrelsen er medlemmer, som har kompetencer inden for disse områder.

En rigtig bestyrelse består også af medlemmer, der passer til hinanden og til virksomheden. Det kan dreje sig om personlig kemi, holdninger og noget så simpelt som spørgsmålet om personer er vækstorienterede ¿ eller af strammer-/vedligeholdertypen. Det er også vigtigt, at der af og til kommer nye medlemmer i bestyrelsen, så nye synspunkter kan blive præsenteret.

En bestyrelse skal være direktionens aktive sparringspartner, og det er vigtigt, at der er en god og åben dialog mellem bestyrelse og direktion ¿ også mellem bestyrelsesmøderne. Det er ikke kun på de årlige fire-seks bestyrelsesmøder, at direktionen har behov for at sparre med ¿ og få modspil fra - bestyrelsesmedlemmerne.

En rigtig bestyrelse er ofte vejen til bedre resultater, øget kreditværdighed, en mere struktureret udvikling af virksomheden, en højere værdi for virksomheden etc. og disse merværdier skabes bl.a. via engagerede, vidende og relevante bestyrelsesmedlemmer. Et aktuelt idegrundlag, rigtige strategier, opfølgning, en målrettet organisation, en dygtig ledelse og styr på økonomien er stadig de bedste garantier for, at en virksomhed udvikler sig rigtigt. En rigtig bestyrelse er ikke garanti for succes, men mulighederne for succes er langt mere sandsynlig.

Hvem skal så tage initiativ til at sikre, at man har en rigtig bestyrelse? Ejerne og bestyrelsesformand bør sikre, at bestyrelsen er bedst muligt sammensat, og det er klogt også at drøfte bestyrelsessammensætningen med direktionen og øvrige bestyrelsesmedlemmer. Det er som i sporten: det bedst sammensatte og motiverede hold vinder som regel! Hvis alle er målmandstyper, så scorer holdet ikke mange mål, hvis alle er angrebstyper, så bliver der scoret mange mål mod holdet. Det gælder om at sammensætte det rigtige team!