En opgave der skal løses

Banestyrelsens nye adm. direktør Jesper Rasmussen spiller ud med, at de ansatte i styrelsen skal være mere effektive. Formand i Dansk Jernbaneforbund, Ulrik Salmonsen, ser frem til en bedre ledelse.

Hvordan har I det med, at den nye chef siger, at de ansatte i Banestyrelsen skal være mere effektive?

»Det handler ikke kun om, at vores medlemmer skal være mere effektive, da effektivitet er mange ting. Det er også en ordentlig planlægning af de daglige arbejdsrutiner, langsigtet planlægning og bedre arbejdsforhold. Jeg ser ikke udmeldingen som et problem men som en opgave, der skal løses. Det er klart, at Banestyrelsen trængte til en bedre ledelse end den tidligere.« Hvis man kan effektivisere nu, hvorfor er det så ikke sket før?

»Det er svært at svare på, men jeg tror, at Banestyrelsens ledelse har været meget dårlig til at planlægge igennem en længere årrække, og det giver en dårlig effektivitet, når man planlægger fra dag til dag frem for en ordentlig langsigtet planlægning. Det giver en dårlig effektivitet på arbejdspladsen, hvilket er et ledelsesproblem, der har kendetegnet Banestyrelsen. Medarbejderne har gjort det, de har fået besked på.«Frygter I de private konkurrenter?

»Hvis Banestyrelsen og Jesper Rasmussen har styr på økonomien, planlægning og deres indkøb, så frygter vi på ingen måde de private konkurrenter. Det, der kan blive et problem, er, hvis Banestyrelsens hidtidige opgaver mistes og tjenestemandsansatte så må på tre års løn og dernæst tjenestemandspension. Det er en problemstilling, men skal huske på, da tjenestemænd ikke kan virksomhedsoverdrages. Det vil i såfald blive dyrt for Banestyrelsen og for samfundet, og det skal den adm. direktør Jesper Rasmussen og trafikminister Flemming Hansen (K) være opmærksomme på .«For et år siden kom det frem, at Banestyrelsens medarbejdere reelt kun arbejder effektivt fire til fem timer om dagen, hvad skyldes det?

»Jeg forstår det ikke rigtigt. Der er ingen steder, man har så høj fleksibilitet, som man har med tjenestemændenes arbejdstidsregler. Vi er parate til at ændre og forhandle om det her, men det er en betingelse, at vi får en henvendelse.«