En ny start for Europa

EU-Kommissionens næstkommanderende, Frans Timmermans, vil give Europa en ny start. I et eksklusivt interview fortæller han, hvorfor erhvervslivet – især de små og mellemstore virksomheder – skal spille en særlig rolle.

EU-Kommissionens viceformand, Frans Timmermans (t.h.), her sammen med formand Jean-Claude Juncker, har været en drivende kraft ved udarbejdelsen af Kommissionens nye arbejds­program. Timmermans ankommer i dag torsdag til Danmark for bl.a. at tale om det nye program. Fold sammen
Læs mere

En ny start!

Sådan lyder den håbefulde titel på EU-Kommissionens nye arbejdsprogram.

Og sådan lyder drømmen for Kommissionens magtfulde viceformand, Frans Timmer­mans, der i praksis skal forsøge at forløse ambitionerne som Jean-Claude Juncker­s højre hånd.

Når Frans Timmermans taler om den nye start, handler det især om at trække Europa fri af krisens kviksand og få sparket gang i væksten på kontinentet.

»Vi har nået et punkt på vejen ud af den økonomiske krise, hvor besparelser og tilbage­holdenhed ikke alene vil kunne få os ud af problemerne. Det er en del af bag­grunden for, at Jean-Claude Juncker er kommet med sin plan for investeringer og vækst i Europa. Vi er nødt til at gøre nye ting for at få gang i væksten,« siger Frans Timmermans.

Han peger på, at EUs strukturfonde traditionelt har været brugt til at sætte gang i investeringer og vækst. Men fremover skal den private sektor bringes mere i spil for at målrette investeringerne.

»Vi skal se mere på, hvad vi har brug for. Tænk på Spanien – de gjorde alt efter reglerne. De lavede investeringer, som alle ønskede, men de endte med at bygge en infrastruktur, som blev for stor. I dele af Spanien findes fine lufthavne – uden fly. Hvis du bringer markedet og den private sektor ind, bliver løsningerne bedre, for så målrettes løsningerne mere mod behovet,« siger han.

Big on big things

Frans Timmermans lægger vægt på, at den nye kommission hurtigt kommer til at leve op til sit mest centrale løfte – nemlig at Europa for fremtiden skal være »big on big things and smaller on smaller things«.

»Vi skal skære ned på bureaukratiet og fokusere på de ting, der er vigtige, i stedet for at sætte gang i en masse unødige initiativer.«

I den forbindelse peger han på, at Kommissionen under arbejdet med at formulere sit program har trukket 80 initiativer tilbage. I det hele taget er han optaget af at vise, at Kommissionen vil skabe et mere dynamisk EU – og et EU, som får genskabt alliancen med europæisk erhvervsliv. For det er efter hans mening nøglen til vækst.

»Tidligere kom den stærkeste støtte til det europæiske samarbejde ofte fra små og mellem­store virksomheder. Sådan var det indtil starten på krisen. I dag har de i mange tilfælde forvandlet sig til de hårdeste kritikere. Noget af det første, vi må gøre, er at genskabe deres tro på Europa. De små og mellemstore virksomheder skal være motorerne bag den vækst, som vi har brug for. De skal mærke, at vi er i stand til at skære ned på bureaukratiet. Det er en afgørende prioritet.«

Ifølge Frans Timmermans skal Kommissionen derfor fokusere på store opgaver som at skabe vækst og job, hjælpe medlems­staterne med at give borgerne bedre sikker­hed, udvikle et digitalt indre marked og medvirke til bæredygtig udvikling:

»Det er den slags prioriteringer, vi skal bruge vores tid på i stedet for at lave en masse lovgivning, som der ikke er behov for.«

ECB-plan må ikke blive sovepude

Chancen for at få gang i væksten er ifølge Timmermans øget efter præsentationen af ECBs historiske vækstplan, men han understreger, at der fortsat er behov for at gennemføre reformer og styrke Europas konkurrence­evne.

»ECB har taget ansvar for at sikre pengepolitisk stabilitet. Det er ECBs opgave. Det ville være en tragisk fejltagelse at mistolke ECBs udspil som et signal om, at der ikke længere er brug for reformer. Reformer er nødvendige – ellers vil investeringerne ikke løfte sig for alvor,« siger han.

For mange erhvervsledere er arbejdsløsheden blandt unge i Sydeuropa og manglen på inklusion en stigende bekymring. De frygter, at unge i stort tal vil ende permanent uden for arbejdsmarkedet?

»Det er et meget alvorligt problem. På den ene side har vi alt for mange unge, som ikke har et arbejde. På den anden side mangler vi folk med de nødvendige kompetencer. I mine øjne er det en af de største udfordringer for europæisk økonomi. Vi bliver simpelthen nødt til at give vores unge kompetencer, så de kan tage de job, som findes.«

Han understreger, at det ikke betyder, at unge skal valfarte til universiteterne.

»Det handler ikke om, at alle unge skal gå på universitetet. De skal lære ting, som vi har brug for i industrien og servicesektoren. De skal have et erhverv, som der er behov for. Der er allerede mangel på folk med de nødvendige kompetencer, men på grund af vores demografi vil mange ældre gå på pension i de næste fem-ti år, og derfor bliver det afgørende, at vi kan udfylde deres pladser.«

Han har et skarpt blik for det paradoksale i situationen.

»Det store paradoks er, at vi taler om den sundeste, stærkeste, smarteste og bedst connectede generation i europæisk historie, men alt for ofte har de ikke de rigtige kompetencer. Det vil skade vores vækst, hvis ikke vi får de mange job besat, og vi vil miste social sammenhængskraft i vores samfund, hvis de unge lukkes ude strukturelt.«

En del af de kompetencer, som skal opbygges, handler om, at de unge skal kunne spille med i den digitale økonomi, hvilket er endnu et vigtigt punkt i Kommissionens arbejdsprogram.

Så sent som på sidste uges årsmøde i World Economic Forum under­stregede europæiske stats- og regerings­chefer, bl.a. kansler Angela Merkel, at Europa skal være en af vinderne i den digitale økonomi.

»Det handler om at opbygge kompetencer, og det handler om at fjerne folks frygt for den digitale økonomi. De skal ikke føle frygt – men se den digitale økonomi som en enorm mulighed.«

Ifølge Frans Timmermans vil det være med til at definere Europas fremtid, at medlems­landene sikrer sig et stærkt fodfæste i den digitale økonomi.

»Det vil være ødelæggende, hvis vi ikke udnytter mulighederne i et indre digitalt marked,« siger han.

Frygt for Rusland

Men én ting er, hvad Kommissionen har sat på dagsordenen. Noget andet er de geo­politiske vilkår, som EU skal forholde sig til. Og lige nu tårner problemerne sig op. Flygtninge­strømme skaber uro. Frygten for terror er steget efter attentatet i Paris. Grækerne vil have genforhandlet deres gæld. Og mod øst skærpes konflikten med Rusland dag for dag.

I Davos udtrykte erhvervsledere – herunder topledere fra Danmark – frygt for, at afsættet for europæisk vækst undermineres af sanktionerne og frygten for en forværring af krisen med Rusland.

»Det ville være bedre for europæisk økonomi, hvis vi ikke havde konflikten med Rusland. Men her må politiske hensyn veje tungere end de rent økonomiske, og jeg er opmuntret af det faktum, at erhvervsledere i Europa er enige. Der er tale om et stort politisk problem, som vi må tackle, og som rækker ud over vores kortsigtede interesse i at få gang i væksten,« siger Frans Timmermans.

Han mener ikke, at russisk økonomi i sig selv er så stor, at den vil kunne få en markant negativ indflydelse på europæisk økonomi, men han erkender, at frygten og usikker­heden er skadelig.

»Vi har alle et ansvar for at skabe større stabilitet, og før eller siden vil det lede til en dialog med Rusland. Men sagen ligger hos præsident Putin. Han skal gå tilbage til Minsk-aftalen om våbenhvile og implementere den aftale. Det er udgangspunktet for en ny dialog med EU.«

Frans Timmermans vil ikke komme med et bud på, hvornår det vil kunne lade sig gøre at løfte sanktionerne og få gang i samhandlen.

»Det vil jeg ikke gå ind i. Når du ser, hvad der er sket i det østlige Ukraine, er det bekymrende. Alle parter, inklusive præsident Putin, bør føle et stort ansvar for at stoppe volden.«

Optimistisk kommissær

Opgaverne hober sig kort sagt op.

Alligevel fremstår Frans Timmermans som en mand præget af ukuelig optimisme. Han mener, at den nye kommission er godt rustet til at løse opgaverne, og han tror på, at det internt vil kunne lade sig gøre at skabe et mere harmonisk samarbejde mellem de afgørende institutioner i EU – det vil sige EU-Kommissionen, Det Europæiske Råd med stats- og regeringscheferne og Europa-Parlamentet.

»I kriseårene har det ofte været nødvendigt at tage vidtrækkende beslutninger på kort tid for at undgå katastrofer. Det har betydet, at Rådet har drevet udviklingen, og at kommissionen har støttet Rådet. Nu har vi brug for at reetablere balancen mellem institu­tionerne.«

Han fremhæver Kommissionen – og administrationen bag – som ekstremt stærk.

»Det er efter min mening en af de stærkeste offentlige administrationer i verden. Vores opgave som ledere bliver at dirigere al energien og talentet ind på de områder, som virkelig betyder noget, og som efterspørges af borgerne i Europa.«