En ministers forsvar

Indenrigsminister Thor Petersen havde inviteret pressen til at stille spørgsmål om hans rolle i sagen om en kontrakt med Farum Kommune mens han var direktør i Jysk Rengøring. Her følger en del af Thor Petersens svar.

Dokumentation

»Jeg er blevet beskyldt for meget i den sidste uge. Det berører mig meget, så derfor har jeg en interesse i at kommentere de beskyldninger.

Jeg er for det første blev beskyldt for, at der skulle være en sammenhæng mellem de opgaver, som Jysk Rengøring fik i Farum Kommune, og så den reklameaftale, som jeg indgik med Farum Boldklub. Historien er en ganske anden. Det har intet på sig, at der her skulle være en sammenhæng mellem opgaver og en reklameaftale. Forhistorien er, at jeg besøgte Farum Park i forbindelse med, at den store hovedtribune var næsten færdig, og så en model af, hvordan Farum Park ville komme til at se ud med hoteller, med mulighed for at indkvartere landshold, have træningslandskampe, afholde ungdoms-fodboldlandskampe - og så var jeg i øvrigt meget imponeret af byggeriet. Da jeg stod og kiggede på den anden langside og så at der var bander, og at der var enkelte huller, så var mit ønske, at jeg ville gerne have lov at få bandereklamer op. Det var baggrunden for den aftale, der blev indgået. Jeg var ked af, at det skete så sent - for vi ville gerne have haft en helt langside. Det var en ren kommerciel vurdering.

Så er jeg også blevet beskyldt for, at den aftale blev indgået umiddelbart før, jeg fratrådte som direktør. Det er ikke korrekt, det har intet på sig, den aftale blev indgået halvandet år før det overhovedet kom på tale, at Jysk Rengøring skulle sælges.

Og endelig er jeg blevet beskyldt for, at den opgave, vi fik på plejehjemmet Lillevang, at vi der skulle have en særlig viden, som andre selskaber ikke havde. Det er heller ikke korrekt. Vi bød på lige fod med andre selskaber og lagde meget stort arbejde i vores tilbudsmateriale, fordi vi fandt, at der var tale om et gennembrud, en spændende måde at drive plejehjem på...

Det er de beskyldninger, som har svirret i luften, som jeg hermed - som jeg nu kan - kan tilbagevise. Så er der nogen, der siger, jamen det kan godt være at der ikke er noget på skrift - der kan være mundtlige aftaler. Det er jo en påstand, som er rimelig let at komme med. Jeg vil blot sige, at Jysk Rengøring har aldrig arbejdet ud fra mundtlige aftaler med offentlige myndigheder.

Ser du sagen her som en trussel for dig som finansminister?

»Nej, det gør jeg ikke. Jeg opfatter bare, at det berører mig meget. Det som er svært at acceptere er egentlig de historier, som kommer op - hvor man spørger, hvem er det som spreder noget ud, som ligner ondsind, hvor man kan se, at det er noget, der forsøges placeret i forskellige aviser. Noget kan være politiske modstandere, noget kan være tidligere konkurrenter... Det, der er svært at acceptere, er at blive beskyldt for at have gjort noget, man ikke har gjort. Det må jeg sige. Især den påstand med, at det kan godt være, at der ikke er noget på skrift, men så ligger der nok en mundtlig aftale.«

»Altså, man skal lade være med at gøre det kriminelt, at man har et ønske om at være synlig. Vi ville også gerne være synlige i Farum - ingen tvivl om det. Men man skal ikke blande sammen, hvad der er lavet på den rigtige side i Farum, og det som jeg ikke ved er lavet på en side, hvor det måske ikke er korrekt.«

Blandede du ikke din direktør post sammen med din politiske post?

»Overhovedet ikke. Jeg har aldrig opfattet det som noget man skulle skamme sig over, eller som man behøvede kritik for, fordi man også var i stand til at få et job i en privat virksomhed. Jeg har aldrig forstået hvorfor det skal diskriminere politikere, at man også kan være privat beskæftiget. For mig har altid været afgørende, at hvor jeg har haft muligheden for det i mit politiske liv, har jeg altid haft job ved siden af - for overhovedet at overleve, også mentalt.

Spillede dit venskab med Brixtofte ind?

»Nej, jeg har altid respekteret Peter Brixtofte som en fantastisk dygtig politiker, og meget dynamisk, og jeg har været imponeret over det forløb, han haft. Sådan har det været.«

Er det stadig sådan?

»Ja, der ligger svaret jo i, hvad der egentlig måtte blive afdækket i den fase, vi er i. I den tid, fra jeg begyndte i politik, og mange år frem, var jeg imponeret over alt det, som Peter var i stand til at præstere politisk.«