En it-trigger

Er det for eksempel rimeligt, at der ikke knytter sig en pligt til undervisning til hjemme-pc-ordningen? Eller er det rimeligt, at

man faktisk skal være fastansat funktionær i enten det private eller det offentlige, for at få glæde af ordningen?


Det

kan diskuteres frem og tilbage. Hvis man virkelig er interesseret i at lære noget om mulighederne ved at have en pc, findes

der faktisk masser af gratis undervisning på nettet. Og hvis lovforslaget kommer igennem som tænkt, kan man fastslå,

at det primært kommer virksomhederne og deres medarbejdere til gode. Dermed har regeringen helt klart signaleret, at en hjemme-pc-ordning

skal tjene et helt konkret formål og ikke møntes på brugere, som udelukkende vil spille spil eller chatte. Man

kunne sagtens argumentere for, at en hvilken som helst anvendelse af en pc i privatlivet vil være en trigger til en videre og

mere værdiskabende udnyttelse; men lad os i første omgang konstatere, at der nu åbnes muligheder for, at danskerne

i højere grad kan komme med på det it-tog, som jo efterhånden ofte passerer stationerne uden at medtage passagerer.


Også

de små og mellemstore virksomheder kan få et skub fremad med de nye ordning, men den væsentligste anke mod forslaget

er nok, at medarbejderens netforbindelse skal have adgang til arbejdspladsens netværk, hvis medarbejderen skal undgå beskatning.

Det vil ramme de små og mellemstore virksomheder, der ikke har et netværk, som medarbejderen kan blive koblet op på.


Regeringens

formål er formentlig igen, at ordningen skal være meget konkret og arbejdsrettet; men angsten for, at den underholdningsmæssige brug

af hjemme-pc''en skulle tage overhånd, synes overdrevet. Vi kan sagtens komme i tanke om små virksomheder med få

stand-alone-pc''er, som alligevel godt kunne have brug for, at en medarbejder løser nogle opgaver derhjemme. Kommunikationen

mellem medarbejderen og virksomheden kan forholdsvis nemt klares ved, at medarbejderen kommunikerer via sin egen


e-mail-adresse.

Man må gå ud fra, at det primært er de små og mellemstore virksomheder, der har brug for en it-trigger, og

hvis regeringens nye lovforslag også skulle have den effekt, burde man have undgået denne besynderlige hurdle.
kaskaa