En hypotese?

Danmark er et ø-rige, hvor forbindelsen mellem de forskellige øer indtil for ikke så længe siden primært

foregik med færger, som tøffede rundt i de indre danske farvande. Nu er broer og tunneller efter ganske få år

næsten blevet en selvfølge. Vi tænker ikke så meget over dem mere. De er der bare, og de udgør en

kæmpelettelse i den daglige transport mellem de danskes øer.


Til gengæld er vi blevet dybt afhængige

af dem. Hvis de af en eller anden grund bliver alvorligt beskadiget, vil det ramme det danske samfund meget hårdt på økonomien.

Hvis Storebæltstunnellen oversvømmes, kan der gå op til to år, før der igen kan passere tog gennem

røret, og hvis højbroen over Storebælt beskadiges alvorligt, kan der gå mange måneder, inden der er

etableret alternative transportveje og endnu længere, inden broen er retableret.


Men hvad skulle dog kunne beskadige den

danske insfrastruktur-stolthed, Storebæltsforbindelsen, i en sådan grad? Det kunne terrorister for eksempel gøre,

og ifølge eksperter oven i købet med ganske enkle midler. Men hvorfor nu male fanden på væggen? Det er vel

en helt hypotetisk situation, at terrorister skulle kaste deres aggressioner mod den danske Storebæltsforbindelse? Det er nu

engang sådan, at alle den 11. september tidligt om morgenen også ville opfatte det som en helt hypotetisk situation, at

to fuldt lastede passagerfly uantastet kunne flyve lavt ind over Manhattan og pulverisere World Trade Center, eller at et tredje fuldt lastet

passagerfly uantastet kunne flyve direkte ind i hjertet af det amerikanske forsvar, Pentagon i Washington.


At faren for terrorangreb

i Danmark på et eller andet niveau bør indgå i overvejelserne ses også af, at myndighederne forholder sig

til muligheden. Både de rådgivende ingeniører og selskabet bag den faste forbindelse over Storebælt, Sund

& Bælt, erkender blankt, at hverken bro eller tunnel er konstrueret til at modstå terrorangreb. Det vil ikke være

særlig indviklet at bringe sprængstoffer til eksplosion i tunnellen under Storebælt, og højbroens kabler

og vejbane vil være særdeles sårbare over for en påflyvning. Et terrorangreb er formentlig meget lidt sandsynligt,

men at det ikke er en hypotetisk situation ses også af, at overvågningen af både tunnel og bro er skærpet

ganske betragteligt efter 11. september. Alt dette ikke for at male fanden på væggen men for stilfærdigt at påpege,

at der er grund til at være på vagt.