En fornuftig lov

Læs mere
Fold sammen
Vi har fået en ny produktsikkerhedslov i Danmark. En meget fornuftig lov, den siger nemlig det, som vi alle er helt enige om.

At der ikke må findes farlige produkter på det danske marked. At forbrugerne ikke skal kunne komme alvorligt

til skade, når de køber og anvender et produkt.Dansk Industri og Handel-, Transport- og Serviceerhvervene oplyser

i en artikel i Erhvervsbladet , at den nye produktsikkerhedslov skaber usikkerhed for erhvervslivet særligt i forhold til den

nye regel om oplysning til myndighederne om, hvorvidt et produkt er farligt og reglen om, at en erhvervsdrivende skal kunne oplyse

kontrolmyndigheden om, hvem han har købt produktet af.Det er rigtigt, at der med den nye produktsikkerhedslov er kommet

nogle EU-bestemte regler, som ikke fandtes i den gamle lov.Men danske erhvervsdrivende er godt rustet til at løfte denne

opgave, fordi virksomhederne allerede i dag tager spørgsmålet om produktsikkerhed alvorligt.Efter den gamle lov

var det forbudt at markedsføre farlige produkter til forbrugerne. Det var virksomhedernes ansvar, og det gælder stadigt.

Det nye er, at virksomheder nu har pligt til at oplyse, hvis de har solgt et farligt produkt. Under den gamle lov modtog Forbrugerstyrelsen

jævnligt henvendelser fra erhvervsdrivende, som ønskede at oplyse, at de havde markedsført et farligt produkt.

Den nye lov formaliserer blot det, som virksomhederne allerede gør eller har fokus på.Reglen, om at den erhvervsdrivende

har pligt til at oplyse, hvem han har købt produktet af, er også et udtryk for tingenes tilstand. Forbrugerstyrelsen

har normalt ikke haft problemer med at få de nævnte oplysninger på et tidligere salgsled.Der gælder

jo efter regnskabsloven i forvejen en særlig opbevaringspligt af faktura m.v. De nævnte regler bør derfor ikke

volde erhvervslivet problemer, men er blot udtryk for sund fornuft og god virksomhedsetik. Den eneste forskel er, at nu står

det også i loven.