En bedre vision for Danmark

Det er ikke tilstrækkeligt, at Danmark satser på at være konkurrencedygtig. En treenighed bestående af konkurrencekraft, sammenhængskraft og skaberkraft er en bedre vision.

Læs mere
Fold sammen
REGERINGENS VISION for Danmark er, at vi skal være en af verdens mest konkurrencedygtige økonomier i 2010. Det skal jeg ikke kritisere. Det er godt, at regeringen har en vision, og det er godt, at visionen drejer sig om, at Danmark skal kunne klare sig i den globale konkurrence. Kun derved får vi råd til resten.

Men jeg synes, at visionen er for snæver.

At være konkurrencedygtig er nemlig ikke noget mål i sig selv. Konkurrencedygtighed er kun et middel til at nå noget andet: Konkurrencekraft skal give penge nok til, at vi kan blive det bedste land i verden at bo i. Derfor skal visionen ikke alene være konkurrencekraft, den skal omfatte alt det, der kunne gøre Danmark til det bedste land i verden at bo i.

Vejret i Danmark kan vi ikke gøre noget ved, så det må vi leve med. Men ser man bort fra vejret, er verdens bedste land for mig at se det land, som ikke bare har den største konkurrencekraft (grundlaget for velstanden), men også den største sammenhængskraft og skaberkraft.

Et samfund har sammenhængskraft, hvis det kan undgå at blive polariseret. At de, der er anderledes eller dårligst stillede, ikke udstødes, men er en del af samfundet. At de rigeste bærer en rimelig del af samfundets økonomiske byrder. At der er lighed for loven, og at borgerne er bundet sammen af fælles demokratiske og menneskelige værdier, herunder den fælles værdi at alle respekterer de andres ret til at være anderledes.

Og sidst, men ikke mindst, at vi tager ansvar over for naturen og over for de mennesker i verden, der ikke er så privilegerede, som vi er.SKABERKRAFT er, at vi er et land med frisind. Et land, hvor man kan udfolde sig frit, bare det ikke ødelægger noget for de andre eller for fællesskabet. Et fællesskab, hvor folk sætter ting i gang og bliver anerkendt for det - økonomisk og menneskeligt. Et sted, hvor kunst og kultur trives, og hvor forandring betragtes som en mulighed for at gøre ting bedre snarere end en trussel mod det bestående.

Konkurrencekraft kan måles. Danmark ligger nummer fem på verdensranglisten. Flot og vi kan måske gøre det endnu bedre fremover. Men sammenhængskraft og skaberkraft kan også måles - det gør vi bare ikke i Danmark. Endnu.DERFOR FORESLÅR JEG, at vores fælles vision for Danmark bliver at være det land, der er bedst i verden til at kombinere konkurrencekraft, sammenhængskraft og skaberkraft. Og at vi tager visionen alvorligt ved at lave et system, hvor vi en gang om året måler, hvor langt vi er kommet i forhold til de lande, vi sammenligner os med. Kompetencerådet lavede den måling første gang allerede i 2000.

Den vision jeg foreslår, er bedre end regeringens. Visionen siger nemlig ikke kun økonomer og forretningsfolk noget. Den siger noget til næsten alle danskere. Den peger på et rigt samfund, men ikke på et egoistisk samfund. Den udtrykker et samfund, hvor ikke kun eliten, men også alle andre kan udfolde sig. Et samfund hvor få har for meget og færre for lidt. Den udtrykker Danmark, når vi er bedst.

Betyder en vision noget? Ja, fordi vi kan samle os omkring den. Den kan bruges når vi diskuterer politiske ideer, forslag og valgprogrammer. En vision ville give en bedre politisk debat. En vision ville give et bedre Danmark. Og ligger den i virkeligheden særlig langt fra Venstres politik?

Til fri afbenyttelse, Anders Fogh Rasmussen!