Elsam misbrugte markedsmagt

Markedsmekanismerne fungerer ikke på elmarkedet vest for Storebælt, mener transmissionsselskabet Eltra. Taberne bliver forbrugerne.

Den jysk-fynske elgigant Elsam anklages for at havde udnyttet sin dominerende stilling til at opkræve for høje priser på el hos forbrugerne i 2003. Anklagen fremsættes af transmissionsselskabet Eltra, og den kommer samtidig med, at Elsam kæmper for at overbevise Konkurrencestyrelsen om, at opkøbet af sjællandske NESA ikke vil give selskabet faktisk monopol på det danske marked.

Eltra, som i Vestdanmark er ansvarlig for transmissionsnettet, det højspændingsnet som er elsystemets motorvej, konkluderer ud fra erfaringerne fra 2003, at markedsmekanismerne ikke har virket efter hensigten. Derfor har Eltra nu bedt Konkurrencestyrelsen se nærmere på, om der er aktører, som har misbrugt en dominerende position.

»Markedet fungerede ikke tilfredsstillende, hverken i vinteren 2003 eller hen over sommeren. Der er indicier på, at nogen har udøvet markedsmagt. Derfor har vi bedt Konkurrencestyrelsen se nærmere på sagen,« siger civilingeniør Jørn Mikkelsen fra Eltra.

Det vestdanske elsystem hænger sammen med Tyskland i den sydlige ende, mens der er forbindelser til Norge og Sverige fra Nordjylland. Efter de økonomiske lærebøger burde høje priser i et af naboområderne sætte gang i eksporten og dermed udjævne priserne. Men det er kun sket i beskedent omfang. Tværtimod var der en tendens til, at priserne i Vestdanmark lå på det høje norsk-svenske niveau, når el-prisen på den nordiske el-børs Nordpool lå højt. Omvendt fulgte prisen også med op, når de tyske priser lå højt.

Påfaldende forhold
»De høje priser i et af naboområderne er i påfaldende lange perioder slået igennem i Vestdanmark,« siger Jørn Mikkelsen.

Eltra pointerer, at det er ikke kapaciteten på forbindelserne til udlandet, som er problemet. For selv om der gennem hele 2003 var stor produktionskapacitet i Jylland-Fyn, og der skiftevis var høje priser i Norden og i Tyskland, så var det yderst sjældent, at udlandsforbindelserne blev til flaskehalse.

Elsam afviser anklagen
Sagt på jævnt dansk er der noget, der tyder på, at Elsam, som er den dominerende aktør på det jysk-fynske elmarked, har trådt en anelse på bremsen for dermed at holde priserne på det høje niveau.

Elsams adm. direktør Peter Høstgaard-Jensen afviser blankt, at der skulle være indgået kartellignende aftaler i porten mellem Elsam og de dominerende elproducenter i de nabolandene.

»Vi holder os på dydens smalle sti og til lovgivningen, men når det er sagt, så har vi også nogle aktionærer, vi skal tage hensyn til, og selvfølgelig vil vi sælge vores produkt på det marked, hvor prisen er højest,« siger han.

Set i forhold til Konkurrencestyrelsens godkendelse af NESA-opkøbet mener Peter Høstgaard-Jensen ikke, at beskyldningen om, at Elsam udnytter sin markedsmagt, får betydning.

»Vi udnytter ikke vores markedsmagt, og i øvrigt er der ingen direkte sammenhæng til vores køb af NESA,« siger Peter Høstgaard-Jensen.

Ros fra Forbrugerrådet
I Forbrugerrådet roser politisk medarbejder Anders Hjorth Jensen Eltra for at rejse sagen, så der bliver sat fokus på de problemer, der er for markedet.

»Et velfungerende el-marked forudsætter, at der er tilstrækkelig transmissionskapacitet. I nogle situationer er det systemet, der giver en begrænsning. Men her har det været operatørerne, som ikke har haft tilstrækkeligt incitament til at skrue op for kedlerne,« siger han.

I forhold til den aktuelle konkurrencesag om Elsams opkøb af NESA, hvor det ømme punkt er NESAs aktiepost på 36 pct. i det sjællandske kraftværksselskab Energi E2, siger Anders Hjort Jensen:

»Problemet bliver i hvert fald ikke mindre, hvis selvsamme operatør også sætter sig på det østdanske marked.«

Konkurrencestyrelsen direktør Finn Lauritzen henviser til, at styrelsen er midt i behandlingen af Elsam opkøb af NESA. Derfor ønsker han ikke at kommentere sagen.