Elsam i krig på energimarked

Med Elsams købstilbud på NESAs ejerskab af ENERGI E2 er handsken kastet til krig på det danske energimarked, som står over for store forandringer. Aktionærerne i ENERGI E2 kan imidlertid sætte en stopper for Elsams togt allerede inden, det er sat i gang. DONG på strandhugst i el-sektorenPriskrig på el-selskaber brudt ud Grafik: Danske elgigamter

Det jysk-fynske elsamarbejde Elsam vil krydse Storebælt med et købstilbud på NESAs ejerandel i ENERGI E2 på 3,9 milliarder kroner.

Dermed fløjter Elsam for alvor til kamp om det danske energimarked, der er under liberalisering. Samtidig stikker Elsam med sine købsplaner en kæp i hjulet på Dansk Olie og Natur Gas, DONGs, planer om at blive Danmarks altfavnende energiselskab med udvinding af gas og produktion af el.

Frygten for, at DONG gennem det sjællandske elselskab NESA - og dermed ENERGI E2 - kan forhindre Elsam i at have frit valg af brændsel til sine kraftværker, får det jysk-fynske elsamarbejde til at gå på opkøb i NESAs baghave.

»Vores strategiske vurderinger tilsiger os at gå ind i kampen nu. Ellers risikerer vi, at DONG får et energimonopol for så vidt angår gas,« siger Elsams bestyrelsesformand Jens Bahne Jørgensen.

Han afviser, at Elsam omvendt vil gå efter et monopol på produktion af strøm ved et køb af ENERGI E2, idet Bahne Jørgensen henviser til konkurrence på kraftværkssiden fra Tyskland og Norge.

For knap 3,9 mia. kr. ønsker Elsam at overtage NESAs ejerandel på godt 36 pct. af ENERGI E2, der er en fusion af de sjællandske kraftværker. Elsam viste allerede i marts interesse for ENERGI E2, men NESA meddelte dengang, at aktieposten ikke var til salg.

»Det afviste vi imidlertid med den begrundelse, at et salg af ENERGI E2 ikke indgik i NESAs koncernstrategi, og desuden forelå der ikke et konkret tilbud. For et selskab som NESA er det ikke unaturligt at have ejerandele i kraftværker, og den koncernstrategi er der ikke ændret på siden i marts,« siger adm. direktør i NESA, Poul Lind.

Selskabet vil nu tage Elsams tilbud op til drøftelse i bestyrelsen, inden man offentliggør sin holdning til tilbuddet.

Gårsdagens tilbud udløste øjeblikkelig en fondsbørsmeddelelse fra NESA, hvor man gør opmærksom på en overenskomst indgået mellem ENERGI E2s aktionærer med NESA selv samt Københavns Kommune og SEAS som de største.

Overenskomsten forbyder aktiesalg til tredjemand indtil midten af 2005, medmindre samtlige aktionærer er enige om andet. Bestyrelsesformand i SEAS, Mogens Baltzer, ønskede i går ikke at kommentere købstilbuddet.

Men alene i Københavns Kommune vurderes det ifølge Berlingske Tidendes oplysninger at være vanskeligt at finde politisk flertal til at sælge ud af sine aktier i ENERGI E2.

»Nu har vi afsendt et tilbud, og med baggrund i det må vi så tage forhandlingerne med NESA, ENERGI E2 og selskabets aktionærer,« siger Jens Bahne Jørgensen.

Desuden vil et salg af NESAs aktier udløse »en væsentlig skattebetaling til NESA,« fremgår det af meddelelsen. Det skyldes, at selskabet først blev stiftet i 2000, og dermed har NESA ikke haft aktierne længe nok til at undgå en skatteregning ved et salg.