Elgigant står fast

NESA er uenig i Energitilsynets kritik af elselskabets praksis om opkrævning af depositum fra privatkunder. NESA mener, at man kan tale sig til rette med tilsynet.

Fire skarpe

NESA vil ikke umiddelbart ændre sine regler for, hvornår selskabet pålægger dårlige - eller potentielt dårlige - kunder at betale tre til fem måneders elregning i depositum.

»Nu vil vi gå i dialog med Energistyrelsen, og derefter kommer vi forhåbentlig overens om proceduren, og så vil vi genoptage vores depositumkrav,« siger NESAs markedsdirektør Thomas Bramsen.

Det fremgår af Energitilsynets afgørelse, at man ikke anerkender de tre betingelser, I stiller, for at kræve depositum. Altså enten at have været i restance mere end to gange på 12 måneder, at man er registreret i RKI, eller at man ikke er tilmeldt CPR-registret på adressen.

»Vi tror, at når vi optager en dialog med tilsynet og forklarer, hvordan de tre faktorer hænger sammen, så vil tilsynet give os ret. Energitilsynet skal varetage alle kunders interesse. Og i det øjeblik vi har store tab på tabsgivende kunder, er der kun én anden gruppe, vi kan lægge de omkostninger over på - og det er de øvrige. Jeg er helt sikker på, at tilsynet ikke synes, der skal ske sådan en omfordeling.«

Er det rimeligt, at man skal betale depositum, hvis man er registreret i RKI, men i øvrigt altid betaler sin elregning rettidigt?

»Ja, for jeg ved jo ikke, hvornår du holder op. Hvis en betaling udebliver, og det kan skyldes en påbegyndende manglende evne til at betale, så risikerer vi i sidste ende ikke at få vores penge.«

Er det rimeligt, at man betaler depositum for elregningen i sit sommerhus, bare fordi man ikke er tilmeldt CPR-registret der?

»Nej. Men det er tiltænkt de, som bor uregistreret i sommerhus hele året, og som også er varmekunder. De har typisk større elomkostninger. Så er det vel også rimeligt, at skulle stille sikkerhed.«

Hvorfor er klagerne over depositum accelereret siden november.

»Det er nogle regler, vi altid har haft. Men først i november er vi begyndt at håndhæve reglerne, dels er der måske også nogle flere kunder, som har lidt mere ondt i økonomien,« siger Thomas Bramsen.

Han tilføjer, at kunder, der afkræves depositum, er blevet informeret om risikoen i op til 70 dage, inden de får kravet.